Atlas

Mozaika celeru (žloutnutí celeru)

Žloutnutí listů celeru a jejich deformování způsobuje mozaika celeru. Onemocnění přenášejí mšice. Co s tím?

Projevy

Onemocnění se projevuje tím, že napadené rostliny zaostávají v růstu, listové stopky celeru se ve středu zkracují. Na listech napadených rostlin dochází k prosvítání žilnatiny a listy začínají postupně žloutnout. Dochází k deformování listů a objevují se na nich bílé skvrny.

Chemická ochrana

Proti mšicím, které onemocnění přenášejí je třeba zasáhnout hned po zjištění přípravkem Decis Protech.

Ekologická ochrana

Použití domácích rostlinných výluhů proti mšicím. Opatrné obrábění záhonu.

Prevence

Vir se přenáší skrz poranění při mechanickém poškození a mšicemi. Proto je potřeba dát pozor, abychom při obrábění půdy okolo rostlin nepoškodili bulvy. Zároveň je třeba monitorovat výskyt mšic a při výskytu přistoupit k jejich okamžité likvidaci. Všechny poškozené rostliny je třeba zlikvidovat. Dodržet je třeba vhodný osevní postup, závlahový a výživový režim, potřeba je i pravidelná likvidace plevele, který je často napadán mšicemi.

mozaika celeru; zkracování listových stopek celeru; prosvítání žilnatiny na listech celeru; žloutnutí listů celeru; žloutnutí celeru; choroby celeru; celer