Atlas

Bázlivec kukuřičný (brouci na kukuřici)

Nejvážnějším škůdcem kukuřice je bázlivec kukuřičný. Škodí na květech, listech, ale i kořenech kukuřice. Co s tím můžeme udělat?

bázlivec kukuřičný
Bázlivec kukuřičný (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o nejvážnějšího škůdce kukuřice, který má u nás za rok jednu generaci. Dospělý jedinec je žlutozelené barvy s černými proužky na bocích krovek. Krovky samečků jsou skoro celé tmavé až černé. Na krovkách samiček se nacházejí tři tmavé pravidelné pruhy, které mohou částečně, nebo až úplně splývat. Larvy bázlivce jsou štíhlé, bílé až krémové barvy. Vyvinutá larva dosahuje délky přibližně 13 mm. Přezimujícím stadiem jsou vajíčka nakladená do půdy v hloubce 5–15 cm. Vajíčka musí během přezimování projít obdobím chladu s teplotami pod bodem mrazu. Avšak teploty nižší než -8 °C způsobují jejich úhyn podobně jako období sucha. Pro přezimování vajíček a vývoj larev jsou optimální mírné zimy a vlhké počasí na jaře. Imaga požírají blizny a pyl na metlinách kukuřice. Po odkvetení mohou brouci v některých případech poškozovat i vyvíjející se zrna kukuřice. Larvy poškozují i kořeny kukuřice. Dospělí jedinci se po vylíhnutí živí na kvetoucích rostlinách kukuřice bliznami, případně pylem. V případě, že kukuřice ještě nekvete, živí se listy.

Chemická ochrana

Proti škůdci nejsou u nás registrované přípravky v malospotřebitelském balení.

Ekologická ochrana

Použití přípravků NovaFerm VIVA nebo NovaFerm ORION.

Prevence

Dodržování optimálních pěstitelských podmínek, řidší spony, kvalitní předpříprava půdy, meziřádková kultivace, přiměřený závlahový a výživový režim, udržování bezplevelných porostů.

bázlivec; žlutozelený brouk; bílé larvy v kukuřici; kukuřice; škůdce na kukuřici; brouci na kukuřici