Atlas

Korovnice smrková (hálky na smrku)

Šiškovité útvary na mladých výhoncích smrků vypadají možná pěkně, jedná se však o škůdce. Jak se ho zbavit?

korovnice smrková
Korovnice smrková (Foto: Shutterstock)

Projevy

Projevuje se typickými šiškovitými útvary – hálkami na mladých výhoncích smrků. Více napadá jedince, kteří jsou pěstováni v nižších polohách. Hálky jsou důsledkem sání škůdců, uvnitř se vyvíjí jejich potomstvo. Škůdce přezimuje ve stadiu larev okolo puků.

Chemická ochrana

V jarních měsících, ideálně na začátku pučení, je třeba smrky ošetřit přípravkem Karate ZEON 5 CS. Ošetření je vhodné po 14 dnech zopakovat.

Prevence

Pěstování smrků v ideálních světelných a půdních podmínkách, dostatek vláhy, ideální pro pěstování jsou vyšší polohy.

korovnice; hálky; šišky; smrk; škůdce; larvy; šiškovité útvary