Atlas

Ploskohřbetka sazenicová (žlutohnědé útvary na borovici)

Žlutohnědé útvary v jehličí borovic má na svědomí ploskohřbetka sazenicová. Dospělí jedinci kladou žlutavá vajíčka na konci borovicových výhonků.

ploskohřbetka sazenicová

Projevy

Aktivitu tohoto škůdce zpozorujeme většinou v srpnu, a to podle shluku žlutohnědého trusu jemně obaleného pavučinkou. Trus vytváří jakýsi kryt, do kterého tento škůdce ve stadiu larev vnáší jehlice borovic a zde je požírá. Dospělí jedinci se líhnou koncem jara a samičky kladou žlutavá vajíčka opět na konci výhonků. Dospělý jedinec je malá vosička. Neřešený problém může způsobit výrazné oslabení dřeviny. Škůdce obvykle přetrvává v porostech déle.

Chemická ochrana

Použít je možné v případě mladších jedinců přípravek Karate ZEON 5 CS nebo Decis Protech. Postřiky jsou účinné, pokud je zrealizujeme v jarních měsících.

Ekologická ochrana

Mechanické odstraňování a zlikvidování napadených výhonků borovic.

Prevence

Dodržení optimálních pěstitelských podmínek při pěstování dřevin, ideální světelné podmínky, podle potřeby důkladné čištění dřevin od suchých a poškozených větví.

ploskohřbetka sazenicová; vosička na borovicích; hnědý trus na výhoncích borovic; hnědé útvary na borovici; hnědé paličky na borovici; borovice; škůdce borovic