Atlas

Hřebenule ryšavá (ohryzané jehličí borovice)

Ohryzané jehličí na vrchních větvičkách borovice má na svědomí pravděpodobně hřebenule. Jak se jí zbavit?

hřebenule ryšavá
Hřebenule ryšavá (Foto: Shutterstock)

Projevy

Larvy tohoto škůdce konzumují jehličí různých druhů borovic. Na jednom místě jich je soustředěno vícero spolu, na problém upozorní chybějící jehličí na vrchních větvičkách. Larvy se líhnou v dubnu a květnu, v srpnu se následně vyvíjejí dospělí jedinci, kteří na podzim kladou vajíčka. Ty na borovicích přezimují.

Chemická ochrana

Při silnějším výskytu, a zejména u mladších jedinců, je potřebný postřik přípravkem Karate ZEON 5 CS. Do postřikové kapaliny je vhodné přidat i smáčedlo, například Silwet.

Ekologická ochrana

Odstranění a zlikvidování celých větví s larvami.

Prevence

Výběr slunečných, vzdušných a sušších míst pro pěstování borovic, vyhýbání se nadměrnému hnojení a přehuštěným porostům. Pravidelná kontrola rostlin a v raných stadiích mechanická likvidace.

hřebenule; larvy; housenky; borovice; jehličí; sežrané jehličí; chybějící jehličí; škůdce na borovici