Atlas

Mera skvrnitá (zkroucené listy hrušně, lepkavé listy na hrušni)

Deformující a kroutící se listy hrušní naznačují, že strom napadl škůdce. Pokud je přítomná i lepkavá medovice, s největší pravděpodobností se jedná o meru skvrnitou.

mera skvrnitá
Mera skvrnitá (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce s dvěma páry střechovitě složených křídel škodí sáním rostlinných šťáv na mladších listech a koncích výhonků hrušní. Napadené listy se kroutí, deformují, celkově dřevina zaostává v růstu a je slabší. Viditelný je současný výskyt sladkých výměšků (tzv. medovice). Ta může být ideálním prostředím pro různé druhy čerňovek. Škůdce přezimuje ve stadiu dospělých jedinců, většinou v různých úkrytech na stromech. V době pučení hrušní začíná být škůdce aktivní, samičky kladou vajíčka na plodonosnou část, později na mladé listy. Škůdce má za rok tři až čtyři generace.

Chemická ochrana

Potřebné je zrealizovat alespoň tři ošetření po odkvetení hrušní, vždy s odstupem 10 dnů. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS a do postřikové kapaliny je třeba přidat smáčedlo.

Ekologická ochrana

Používá se roztok vody a kaolinu. Kaolin omezuje pohyb mery, která má potom o dost menší šanci pářit se, a tak produkovat potomstvo.

Prevence

Výběr odolných odrůd a volba správného místa při pěstování hrušní, vhodný výživový režim, pravidelný řez a prosvětlování koruny. Sbírání opadaných plodů a listů, udržování pořádku v okolí dřeviny. Pravidelná kontrola zdravotního stavu a řešení problému hned na začátku.

mera skvrnitá; zkroucení listů; okřídlený hmyz na hrušni; deformování listů na hrušni; hrušky; škůdce hrušní; lepkavé listy hrušně