Atlas

Fómová hniloba brambor (duté brambory, dutiny v bramborách)

Dutiny v bramborách pokryté fialovošedým myceliem způsobuje fómová hniloba brambor. Do hlíz se rozšíří zejména při poškození hlíz při sběru.

fómová hniloba brambor
Fómová hniloba brambor (Foto: Shutterstock)

Projevy

Na bázích odumírajících stonků vznikají podélné nekrotické skvrny. V nich se tvoří spóry, které jsou smývané do půdy, kde infikují hlízy, zejména ty mechanicky poškozené. Infekce je podpořená nižšími teplotami. Na napadených hlízách se objevují nekrotické prohloubeniny, v dužině se tvoří rozsáhlé dutiny pokryté fialovošedým myceliem se zřetelnými plodničkami původců onemocnění. Patogen přežívá v půdě jen krátkodobě. Onemocnění se šíří napadeným a kontaminovaným výsadbovým materiálem.

Ekologická ochrana

Šetrný sběr brambor se zamezením poranění hlíz. Vhodné skladování. Odstranění všech napadených a jinak poškozených hlíz.

Prevence

Dodržování optimálních pěstitelských podmínek, výběr vhodného místa a střídání pěstitelských ploch, přiměřený výživový a závlahový režim. Nepěstovat brambory na vlhkých a těžkých půdách. Onemocnění může během skladování způsobit ztrátu až 20 %. Napadení se významně zvyšuje při poškození hlíz během sběru a při špatném skladování. Potřebný je šetrný sběr brambor se zamezením poranění hlíz, následně vhodné skladování a též odstranění všech napadených a jinak poškozených hlíz.

fómová hniloba brambor; nekrotické skvrny na bramborách; nekrotické prohloubeniny na hlízách brambor; šedé dutiny v bramborách; choroby brambor; brambory