Atlas

Šarka meruněk (skvrny na listech meruňky, kruhy na meruňkách)

Skvrny a proužky na listech meruněk, bělavé kresby a kruhy na plodech meruněk způsobuje virové onemocnění šarka. Přečtěte si, jak zasáhnout.

Projevy

Na listech meruněk se šarka projevuje ve formě žlutozelených nebo bledě zelených proužků či skvrn. Intenzivnější jsou v první části vegetačního období. Na plodech meruněk se šarka projeví těsně před jejich dozráním, a to většími bělavými kresbami a kroužky. Mnohokrát se v místech těchto skvrn plody deformují. Dužina je vláknitá a má nevýraznou chuť. Na peckách meruněk se šarka projevuje tvorbou bělavých skvrn, které přetrvají i po vysušení.

Chemická ochrana

Potřebné je monitorovat výskyt mšic a v případě výskytu je nutná jejich důsledná likvidace. Mšice totiž přenášejí tento vir z nemocných na zdravé stromy. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Pokud zpozorujeme na stromech mšice, je třeba je ekologicky odstranit. V případě napadení šarkou je nutná likvidace všech napadených stromů, protože jsou silným zdrojem infekce pro všechny zdravé stromy v okolí.

Prevence

Pěstování vůči šarce odolnějších kultivarů. Výběr vhodného stanoviště, přiměřený závlahový a výživový režim, pravidelný řez zejména mladých jedinců. Použití zdravého výsadbového i množitelského materiálu. Potřebné je klást důraz na předjarní postřik.

šarka meruněk; bledé skvrny na listech meruněk; deformace plodů meruněk; vláknitá dužina plodů meruněk; bělavé skvrny na peckách meruněk; skvrny na meruňkách; meruňky; choroby meruněk