Atlas

Lišejníky na kůře dřevin (šedé skvrny na stromech, žluté skvrny na stromech)

Šedé a žluté drsné skvrny na kmenech a větvích stromů jsou neškodné lišejníky. Dají se jednoduše seškrábnout.

lišejníky
Lišejníky (Foto: Shutterstock)

Projevy

Vyskytují se na jehličnatých i listnatých stromech, nejdříve na menších plochách, později na souvislejších. Lišejníky dřevinám neškodí, více se ale objevují na dřevinách v zahradách, v nichž nejsou používané chemické přípravky.

Chemická ochrana

Ošetření částí s rozsáhlejším výskytem lišejníků měďnatými přípravky. Použít je možné přípravek Cuproxat SC nebo Kuprikol 50.

Ekologická ochrana

Mechanické, důkladné, ale opatrné seškrábání z kůry.

Prevence

Pěstování dřevin v optimálních podmínkách, přiměřený závlahový a výživový režim, bělení kmenů, udržování řidších sponů, pravidelný řez a prosvětlování korun stromů.

zelenožluté povlaky na kůře; šedavé povlaky na kůře; lišejníky na stromech; šedé skvrny na stromech; žluté skvrny na stromech; ovocné stromy; choroby stromů