Atlas

Třásněnka zahradní (stříbrné skvrny )

Zpozorovali jste stříbřité skvrny na rostlinách cibule, zelí, okurek, póru, rajčat a salátu? Může se jednat o třásněnky.

třásněnka zahradní
Třásněnka zahradní (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škody způsobují dospělí jedinci i larvy. Sáním rostlinných šťáv způsobuje tento škůdce stříbřité skvrny. Na místech, kde byly vysávané šťávy z listů, se později objevují nažloutlé skvrny. Při intenzivnějším napadení dochází ke žloutnutí a usychání rostliny. Škůdce identifikuje zelený trus, průvodně s tímto škůdcem se vyskytují i virózy. Škodí na různých druzích zelenin. Napadá cibuli, pór, zelí, okurky, rajčata nebo salát. Třásněnku zahradní, která má žlutohnědé zbarvení, můžeme najít často mezi listem a stopkou.

Chemická ochrana

Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS nebo Decis Protech.

Ekologická ochrana

Využít je možné dravé roztoče: Typhlodromips (Amblyseius) swirskii, Neoseiulus (Amblyseius) barkeri, Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris, Iphiseius (Amblyseius) degenerans. Kromě dravých roztočů se využívají i dravé ploštice Macrolophus caliginosus a dravé ploštice z rodu Orius. Z biologických přípravků je povolený přípravek SpinTor, NeemAzal, Rock Effect. Účinné je i použití modrých lepových destiček.

Prevence

Dodržování osevního postupu, ničení posběrových zbytků, pravidelné obrábění půdy a pravidelné a důsledné ničení plevele. Déšť způsobuje nejvýraznější snížení populace třásněnek, protože je smývá z povrchu rostlin. Z těchto důvodů v teplých letech bez srážek dochází k přemnožení třásněnek. Též můžeme využívat zavlažování postřikem pro snížení populace třásněnek. Pěstování odolných nebo tolerantních odrůd má též význam.

třásněnka zahradní; larvy; stříbřité skvrny; usychání rostlin; zelený trus; škůdce rajčat; škůdce na cibuli; škůdce na zelí; škůdce na salátu; škůdce na okurkách