Atlas

Třásněnka skleníková (chřadnutí rostlin ve skleníku)

Třásněnky škodí sáním rostlinných šťáv, způsobují deformace listů i plodů, oslabují rostliny, mohou přenášet viry.

třásněnka skleníková
Třásněnka skleníková (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o drobný, 1,5–2 mm dlouhý pohyblivý štíhlý hmyz, často se vyskytující na spodní straně listů, případně i v květech. Napadené části rostlin jsou nejdříve stříbřitě lesklé, nepravidelně skvrnité, s drobnými černými hromádkami trusu. Pozdější silně napadená místa nekrotizují. Třásněnky přezimují jako dospělí jedinci hlavně v povrchových vrstvách půdy a v zůstatcích rostlin. Podle druhu mají za rok 1 až 7 generací. Skleníkové teplomilné druhy jsou schopné se ve sklenících množit celý rok a mají až 12 generací za rok. Třásněnky škodí sáním rostlinných šťáv, způsobují deformaci listů i plodů, oslabují rostliny, které jsou potom náchylnější k dalším onemocněním, snižují úrodnost a kvalitu zeleniny, mohou přenášet virová onemocnění.

Chemická ochrana

Použití přípravků Vertimec 018 EC nebo Neemazal – T/S.

Ekologická ochrana

Využít můžeme dravé roztoče z rodů Amblyseins a Typhlodromus, dravé ploštice z rodu Orius,– zlatoočky, slunéčka, ale i dravé třásněnky z čeledi Aeolothripidae. Třásněnky ničí i entomopatogenní houby z rodů Lecanicillium, Beauveria, Metrhizium, Entomophthora, houba Neozygites parvispora je schopná koncem léta a na podzim zlikvidovat populaci třásněnek za několik dní. Ve sklenících se koncem léta přirozeně vyskytuje i vysoce virulentní druh huby Entomophthora thripidum, na likvidaci ohnisek třásněnky můžeme použít i komerční postřik na bázi houby Lecancillium leconii.

Prevence

Potřeba je soustavné odstraňování napadeného a odumřelého rostlinného materiálu ze skleníku, pravidelná dezinfekce skleníku před začátkem vegetačního období, pomáhá i hlubší rýčování – povrchovou vrstvu s přezimujícími třásněnkami je třeba dostat do půdy tak hluboko, aby je to zahubilo. Velmi důležitá je kontrola zdravotního stavu nakupovaných rostlin, větráním skleníků udržovat optimální, ale ne vysokou teplotu a vlhkost ovzduší, pokud to rostlinám neškodí, tak alespoň občas prudší závlaha postřikem.

stříbřité skvrny na rostlinách; drobné hromádky trusu na rostlinách; deformace listů; deformace plodů; drobný hmyz na spodní straně listů; třásněnky; škůdci; škůdci ve skleníku