Atlas

Roztoči na švestce (hálky, výrůstky na listech švestky)

Objevili jste na listech švestek červené vystouplé útvary? Jsou to hálky, které způsobují roztoči. Co s tím?

roztoči Phytoptus similis
Poškození listů roztočem Phytoptus similis (Foto: Shutterstock)

Projevy

Vyskytují se většinou na chemicky neošetřovaných starších stromech. Na listech se objevují drobné výrůstky, připomínající malinké bradavičky. Pletivo takto deformuje roztoč Phytoptus similis. Uvnitř hálky se ukrývá asi 0,2 mm velký roztoč. Samičky na zimu zalézají do prasklinek v kůře stromů, pod šupiny puků apod. Od jara napadají listy, někdy však i květy a plody. Tento roztoč má několik generací do roka.

Chemická ochrana

Škodlivost tohoto roztoče není moc významná, a proto se ochrana zpravidla nevykonává. V případě nějakého mimořádného přemnožení se doporučuje použít přípravek proti roztočům (akaricid, například Apollo 50 S, VERTIMEC 018 EC).

Ekologická ochrana

Obvykle se nevykonává, preventivně můžeme použít ekologický postřik/hnojivo FLORAVITA Citro nebo KARANIMBA Mikro.

Prevence

Vhodný závlahový a výživový režim, prosvětlování koruny, pravidelná kontrola zdravotního stavu. V době rašení stromů je můžeme ošetřit Sulkou, která by měla škůdce eliminovat.

roztoči; bradavice na listech; výrůstky na listech švestky; útvary na listech švestky; hálky na listech; švestka