Atlas

Alternariová skvrnitost brambor (tmavé skvrny na listech brambor)

Zejména během horkého léta se zpočátku na spodních listech brambor mohou tvořit tmavé skvrny. Onemocnění se postupně rozšiřuje na celou rostlinu.

alternariová skvrnitost brambor
Alternariová skvrnitost brambor (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o houbové onemocnění, které se projevuje tvorbou větších nebo menších, hnědých, suchých skvrn na listech. Později bývají postižené ty spodní, tedy nejstarší, postupně se onemocnění přesouvá na celou rostlinu. Onemocnění napadá zejména oslabené rostliny a porosty během sušších a horkých letních dnů.

Chemická ochrana

Nutná je aplikace vhodných fungicidních přípravků, a to okamžitě po zjištění prvních příznaků/skvrn. Použít můžeme přípravky Champion 50 WG, Revus 250 SC nebo Signum.

Ekologická ochrana

Použití bakteriálního přípravku NOVAFERM SIRIUS.

Prevence

Dodržování optimálních pěstitelských podmínek, výběr vhodného místa a střídání pěstitelských ploch, přiměřený výživový a závlahový režim. Potřeba je též dbát na odplevelení porostů brambor.

alternariová skvrnitost brambor; skvrny na listech brambor; hnědé skvrny na spodních listech brambor; odumírání brambor; opadávání brambor; choroby brambor; brambory