Atlas

Puklice na hortenzii (Pulvinaria hydrangeae, bílí škůdci na hortenzii)

Hortenzie jsou krásné, ale ani jim se choroby a škůdci nevyhýbají. Velmi často je napadá červec Pulvinaria hydrandgeae. Puklice však můžeme objevit i na jiných rostlinách.

puklice Pulvinaria hydrangeae
Puklice na hortenzii (Foto: Shutterstock)

Projevy

Dospělého jedince červce Pulvinaria hydrangeae si snadno všimneme – mají velikost až 8 mm. Larvy a mladé samičky jsou okrouhlé, světle hnědé, 3–4 mm velké a sají na mladých výhoncích a spodní straně listů. Dospívají během června a vytvářejí až 4 mm dlouhou schránku na vajíčka, pokrytou silnou vrstvou bílých voskových vláken, do které nakladou tisíce vajíček a potom hynou. Silně napadené listy mohou opadávat. Vylučují též medovici a silně napadené rostliny jsou potom náchylnější k různým chorobám.

Puklice můžeme objevit i na jiných rostlinách. Zejména vždyzelené dřeviny napadá puklice čajovníková.

Chemická ochrana

Ochrana je složitá, protože dospělci jsou chránění štítem a schránka na vajíčka je chráněná voskovou vrstvou. Proto je třeba se soustředit zejména na ničení larev. Použít je možné některý z insekticidů – Karate Zeon, Decis Mega, Fast M, Mospilan 20 SP… Do postřikové kapaliny přidáme i smáčedlo, například Silwet.

Ekologická ochrana

Postřik z vratiče: litr vody, 20 g sušené natě vratiče a 10 ml pomerančového esenciálního oleje. Převaříme, zředíme v poměru 5:1 a postřikujeme. Preventivně můžeme použít přípravek FLORAVITA Citro.

Prevence

Vhodné pěstitelské podmínky, přiměřený závlahový a výživový režim. Pravidelný monitoring zdravotního stavu a v případě výskytu problému jeho rychlé řešení. Odolnost rostlin můžeme zvýšit preventivním použitím postřiku FLORAVITA Citro.

puklice na hortenzii; bílé chomáčky na listech; bílé útvary na větvích; hortenzie; škůdci na hortenzii; puklice; bílí škůdci na listech; bílí škůdci na hortenzii