Atlas

Kadeřavka švestková (zdeformované švestky, zdegenerované švestky)

Degenerované plody švestek může mít na svědomí onemocnění zvané kadeřavka švestková. Co pomůže?

kadeřavka švestková
Kadeřavka švestková (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o houbové onemocnění, které způsobuje znetvoření plodů švestek. K napadení dochází na jaře v období kvetení stromů. Z napadených květů se tvoří deformované plody. Jsou podlouhlé a pokryté bělavým povlakem. Pecka uvnitř plodu není vyvinutá. Napadené plody postupně ze stromu opadávají. Onemocnění se častěji vyskytuje za deštivého jarního počasí a v chladnějších oblastech.

Chemická ochrana

V lokalitách s předpokládaným výskytem tohoto onemocnění je třeba vykonat alespoň jedno ošetření v období pučení (podobně jako u kadeřavosti broskvoní) a alespoň další dvě ošetření před kvetením a těsně po odkvetení. Použít je možné přípravky Airone SC, Badge WG nebo Coprantol Duo. Přípravky nejsou dostupné v malospotřebitelském balení.

Ekologická ochrana

Napadené plody a větvičky je třeba včas odstraňovat a likvidovat, čímž se sníží riziko infekce v další sezoně.

Prevence

Pěstování švestek v osvědčených lokalitách, správný výběr místa, pravidelný řez, vhodný výživový režim a důkladná kontrola dřevin zaměřená na choroby a škůdce.

kadeřavka švestková; znetvoření plodů švestek; deformování plodů; bělavé plody; podlouhlé plody; opadávání plodů; zdeformované švestky; choroby švestek; švestky