Atlas

Bakteriální nekróza kůry stromů (bakterie Pseudomonas syringae, černá místa na kůře stromů)

Jedná se o nebezpečné bakteriální onemocnění, které často způsobuje odumírání větví a celých ovocných stromů.

bakteriální nekróza kůry

Projevy

Chorobu způsobuje bakterie Pseudomonas syringae, napadá ovocné stromy. Na větvích a kmenech se objevují tmavá, někdy propadlá místa a nekrotické plochy, které se zvětšují. Větve vadnou a postupně odumírají. Dřevo pod napadenou kůrou je vlivem toxinů bakterie hnědé, na postižených místech se u peckovin projevuje klejotok. U meruněk onemocnění často způsobí apoplexii. Jedná se o velmi nebezpečnou bakteriální chorobu, která může způsobit postupné odumírání všech stromů v zahradě.

Chemická ochrana

Preventivní ošetření fungicidními přípravky na bázi mědi na podzim po opadu listů a na jaře.

Ekologická ochrana

Odstraňování odumřelých větví. Ošetření ran po řezu.

Prevence

Výběr vhodného stanoviště, vykonávání řezu ve vhodném období, vyhýbání se radikálnímu řezu, dobrá výživa stromů a optimální zálivka, pravidelná kontrola stromů.

černá místa na kůře; odumírání větví; nekrotické dřevo pod kůrou; klejotok; nekrotické plochy