Zahrada

SNÍH: Kde (ne)solit a jak ho využít

Sníh je v zahradě mimořádně užitečný. Nejenže chrání rostliny před silnějšími mrazy a zimním sluncem, ale je i zdrojem vláhy.

Kde nesolit

Během zimy často posypáváme chodníky solí. Právě její použití v zahradě však přináší problémy. Živé ploty, trávníky, půdopokryvná zeleň, stromy a keře, použije-li se sůl v jejich blízkosti, mohou trpět.

Sůl poškozuje i vřesoviště a skalky u chodníků, ale také jezírka. V blízkosti těchto míst je proto namístě zvolit jiný způsob úpravy chodníků (štěrk či popel). Kolem živých plotů (především ze zimostrázu) a keřů sousedících s ulicí, kde se často provádí posyp, je dobré instalovat pevné rohože.

snih

Jak využít sníh

Sníh je v zahradě mimořádně užitečný. Nejenže chrání rostliny před silnějšími mrazy a zimním sluncem, ale je i zdrojem vláhy.

Sníh z chodníků, které jsme neošetřili solí, můžeme nosit na skalku, pod jehličnany a stálezelené dřeviny nebo na květinové záhony. Můžeme ho soustředit i do vegetačních nádob s dřevinami, naopak, na trávníku by ho nemělo být příliš – mohly by se totiž pod ním vytvářet skvrny. Dbáme na to, aby těžký sníh nezdeformoval atraktivní tvary jehličnanů.

Text: Daniel Košťál :: Foto: autor, Isifa/Shutterstock