Zahrada

Mulčovací sekačka:

Mulčovací stroje představují zajímavou volbu pro ty, kteří se nechtějí trápit s likvidací posekané hmoty. Speciální sekačky, kterým chybí klasický sběrací koš, jsou vybavovány i bočním výhozem, díky kterému zahradu bleskurychle zbaví i přerostlé trávy.

Připravil: Jaromír Malich, Foto: Autor

Mulčování je velmi moderní metoda bezodpadové údržby soukromých a obecních ploch, při které není tráva odklízena za pomoci sběracího koše ani odhazována na pokos a následně usušena pro potřeby krmení hospodářských zvířat. Hmota je ponechána na ploše. Tato technologie postupně pronikla i do systému péče o okrasné trávníky, původní koncept je zaměřený na sečení velmi přerostlých ploch, i zaplevelených a s výskytem drobných náletových dřevin.

Proč a jak často mulčovat?

Při mulčování okrasných trávníků je zapotřebí sekat maximálně dvou až třícentimetrové přírustky, více raději ne. Kratší stébla jsou velmi najemno rozmělněna žacím nožem a vrácena zpět do trávníku, kde se rozloží, navíc chrání plochu před vysycháním. Na pozoru je třeba se mít především tam, kde roste mech. Mulčování na kyselých půdách má za následek nechtěné rozšiřování tohoto nezvaného hosta v trávníku. Zde je především vhodné kombinovat sběr a mulčování tak, že třikrát posekáte se sběrem a jednou mulčujete.

Čím mulčovat?

Speciální mulčovací sekačka má jednu neopomenutelnou výhodu proti klasickým strojům s košem, je lehčí a díky tomu i obratnější, přitom si ale troufne na středně velké plochy s výměrou 1 000 m2 nebo více. Ideální je záběr 53 cm a motor s maximálním výkonem 5,5 HP nebo více. Během několika vteřin může být taková sekačka přeměněna na výkonný stroj s bočním odhozem, který se nezalekne ani vyšší trávy. Takové zařízení cenově vychází na 9 000 až 15 000 Kč podle provedení, profesionální stroj pak stojí až 20 000 Kč.

Běžné sekačky s košem používají nejčastěji mulčovací klín, který se před začátkem práce vsune do vyhazovacího kanálu, čímž je sekací komora uzavřena a připravena mulčovat porost. Stroje, běžně vybavované tímto prvkem, seženete už za 6 000 Kč, větší zahrady si ale žádají vyšší investici v podobě mohutnější sekačky, přičemž ideální volbou jsou modely s cenou od 10 000 Kč, nabízející vyšší plošný výkon a modernější výbavu. Zajímavou možností je i nákup dražších modifikací s plynulým přepínáním sběru a mulčování, což lze provést i za chodu motoru. Klapku lze například na podzim částečně povysunout do vyhazovacího kanálu, čímž dochází k drcení a sběru listí. Takové stroje stojí 16 000 Kč a výše.

Ani vysoká tráva nepředstavuje problém

Tam, kde trávu necháváte růst a chcete sekat maximálně třikrát do roka, se výborně hodí rotační mulčovač, který dokáže zatočit i s porosty výšky kolem jednoho metru. Principiálně pracuje podobně jako rotační sekačka, jen nůž má jiný, masivnější, to proto, aby byl schopen zpracovat velké množtsví zelené hmoty. Přizpůsobena je tomu celá konstrukce – masivní rám a žací komora, vyrobená z nerezových materiálů. Kvalitní mulčovače na vysokou trávu cenově startují na necelých 25 000 Kč.

Článek z RPN č. 7-8/2013