Dům a stavba

Tepelné čerpadlo i do staršího domu

Mnozí majitelů starších rodinných domů si myslí, že tepelná čerpadla patří jen do novostaveb. Mají tedy i majitelé chalupy před rekonstrukcí šanci vytápět moderně, čistě a efektivně? Odpověď zní ano, ale musejí zvolit čerpadlo s účinnou regulací výkonu.

 

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem Beama, Viessmann, Hotjet CZ, IVT, Nibe a AC Heating

Argumenty některých topenářů, proč do staršího domu nelze instalovat tepelné čerpadlo, jsou: V domě je rozvod se silnými trubkami, radiátory jsou litinové s velkým obsahem vody, otopná soustava má samotížný oběh, starší dům má velkou tepelnou ztrátu a tepelné čerpadlo je pouze pro zateplené domy. Nebo že potřebujeme nové prostor pro umístění. A jak to vidí dodavatelé tepelných čerpadel?

Správné zhodnotit stav

Podle výrobců není starší dům ani stávající otopná soustava pro instalaci tepelného čerpadla překážkou. Právě naopak. Například silné trubky a objemné radiátory představují spíše výhodu. Systém čerpadla totiž pracuje s nízkými teplostmi a vysokými průtoky. Ani samotížný oběh nepředstavuje problém. A potřebné místo pro tepelné čerpadlo je stejné, případně menší, jako pro původní kotel na uhlí. Tepelná ztráta domu rovněž není na závadu, paradoxně naopak: čím více tepla potřebujeme, tím rychleji se nám investice vrátí.

Vše je tedy jen otázkou správného zhodnocení stavu v konkrétním domě. Konzultaci může majitel provést s odborníky dodavatelské firmy, sám pak může pomoci, když poskytne požadované informace.

Spolupráce s dodavatelem

Před konzultací je potřebné zjistit a poskytnout dodavatelské firmě základní informace o domě i stávající otopné soustavě:

– Způsob využití objektu: rekreační, trvalé bydlení, administrativní budova.

– Tepelnou ztrátu domu: Pokud nemáme energetický audit, může ji odborná firma odhadnout na základě velikosti objektu a stavebních materiálů.

– Typ otopné soustavy a způsob provozu: radiátory, podlahové topení, konvektory, teplovzdušné topení.

– Dimenze rozvodů otopné soustavy (respektive průměry trubek).

– Provozní parametry: maximální teplota topné vody, doba, po kterou se topí a další.

– Finanční náklady na vytápění a elektřinu.

Na základě těchto informací dodavatel předběžně zhodnotí, jaký typ tepelného čerpadla lze namontovat, provede odhad návratnosti investice a sestaví rámcový rozpočet. V případě, že zákazník projeví zájem o detailní konkretizaci a precizování rozpočtu, uskuteční se návštěva technika, který ověří správnost předběžného řešení.

Využití původní soustavy

Při náhradě klasických zdrojů tepla tepelnými čerpadly lze zpravidla využít i původní kotel a rozvody:

– Elektrokotel a plynový kotel: Soustava s elektro nebo plynovým kotlem patří k nejdražším způsobům vytápění. Cena tepla, vyrobeného tepelným čerpadlem, je v celoročním průměru třetinová. Elektro nebo plynový kotel nicméně do šrotu vyhazovat nemusíme. Můžeme jej použít jako záložní zdroj tepla: Vnitřní modul tepelného čerpadla totiž záložní zdroj zpravidla neobsahuje, aby si zákazník nekupoval to, co už doma v dostatečné kvalitě má.

– Topení na tuhá paliva: Majitelé otopných soustav s kotlem na tuhá paliva mohou počítat s tím, že tepelné čerpadlo lze ve většině případů namontovat i do stávající soustavy. To proto, že tyto soustavy se obvykle dimenzovaly jen na osm hodin provozu denně, tedy jsou až trojnásobně předimenzované. Radiátor s plochou 1 m2 přitom vydá při tepelném spádu 90/70 °C stejné množství tepla, jako radiátor s teplosměnnou plochou 3 m2 při teplotním spádu 55/45 °C. Tepelným čerpadlem se ale topí asi 22 hodin denně (tedy přibližně 3x více), takže původní radiátory jsou pro tepelné čerpadlo dimenzovány správně.

Ventilační čerpadla

Nejen v nových, ale i ve starších domech se dá instalovat systém řízeného větrání s rekuperací a využít přitom tzv. ventilační tepelné čerpadlo vzduch/voda. V nízkoenergetickém či energeticky pasivním domě systém zajistí potřebnou výměnu vzduchu i při uzavřených dveřích a oknech. Také při rekonstrukcích starších domů se doporučuje, kromě výměny tepelné izolace a oken, zvažovat i ventilaci s rekuperací tepla. Starší budovy třeba ve městě bývají navíc více vystaveny hluku z ulice a také v tomto ohledu může ventilační systém přinést užitek: Když totiž větráme otevřenými okny, nebo používáme řízené větrání bez rekuperace tepla, tak tepelná energie odcházejícího vnitřního vzduchu přichází téměř nazmar. Při řízeném větrání s rekuperací se energie využije až z 90 procent. Navíc se při rekuperaci využívá i teplo generované svítidly, osobami či domácími spotřebiči.

Extra tip: Efektivní regulace

Při dimenzování tepelného čerpadla jde o to, aby pracovalo do co nejnižších venkovních teplot. Moderní čerpadla k tomu mají účinný regulační systém. Například regulace typu xCC průběžně optimalizuje topný faktor čerpadla snižováním teploty otopné vody až na nejnižší možnou úroveň. Teplota otopné vody nad 55 °C je totiž potřebná jen při venkovních teplotách pod -10 °C. Tento stav ale nastává jen několik dní v roce. Regulační systém pak přepne do alternativního režimu, kdy se tepelné čerpadlo může i zcela vypnout a aktivuje se doplňkový či záložní zdroj tepla (například plynový či elektrický kotel).

Pro bytové domy

Poměrně málo jsou zatím tepelná čerpadla rozšířená v bytových domech. I zde ale již nastává změna a stále více majitelů bytů, sdružených ve společenství vlastníků či v bytových družstvech, se rozhoduje pro jejich instalaci.

Problém může být, že majitelé mnohdy vlastní jen pozemek pod domem, takže nelze využít čerpadlo typu země/voda. V úvahu tak přichází varianta vzduch/voda ve vnitřním nebo venkovním provedení. Tepelná čerpadla mohou být instalována v novostavbách i v rekonstruovaných objektech. Vždy je ale třeba pamatovat na teplotní omezení a soustavu dimenzovat na teplotní spád maximálně 55/45 °C.

Článek z RPN č. 12/2011