Dům a stavba

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny v projektu RenovActive

Při rekonstrukci domu se čtvercovým půdorysem je vždy potřebné zateplit existující střechu, a to bez ohledu na to, jestli krov měníte, jako to bylo v případě vzorové rekonstrukce domu ve městě Šaľa na Slovensku, nebo ne. Také je ve většině případů nutná výměna střešní krytiny. Oba tyto úkony jsou však bez problémů realizovatelné.

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny
Zdroj: Velux

Některé střechy čtvercových domů byly zcela bez zateplení – prostor půdy sloužil jako jakási vzduchová izolace. Ale ani ty „zateplené“ nebudou už dnes vyhovovat. Mezikrokevní izolace, která kdysi byla nejrozšířenější, dnes už není postačující ani z hlediska legislativy, ani z hlediska dosahování dostatečného tepelného komfortu.

Zvolili jsme minerální vlnu

V našem standardu rekonstrukce jsme zateplili krov minerální vlnou nad krokvemi, mezi nimi a pod nimi tak, abychom splnili požadavky normy a dosáhli co nejlepšího výsledku při energetickém hodnocení stavby..

S ohledem na náš záměr bylo optimální zateplení ekologickou minerální vlnou, která také zabezpečuje zvukovou izolaci a chrání střechu před požárem.

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny
Zdroj: Velux

Vzhledem k tomu, že jsme zvolili nadkrokevní izolaci, zateplení střechy se částečně muselo provést ještě před položením střešní krytiny. Izolace z minerální vlny s tloušťkou 100 mm se ukládala zvenku do roštu zhotoveného z latí (2 x 60 mm).

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny
Zdroj: Velux

Zevnitř se zateplil prostor mezi krokvemi tepelnou izolací s tloušťkou 180 mm. Vrstva izolace pod krokvemi s tloušťkou 80 mm zabránila vzniku tepelných mostů.

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny
Zdroj: Velux

Aby střecha fungovala tak, jak má, to znamená nepropouštěla páry z interiéru a uvolňovala vlhkost z vnější strany, použil se z vnitřní strany systém difuzních a parozábranových fólií a pásek, pomocí nichž se vyřešily všechny detaily.

Výměna střešní krytiny

Zásadní změnu ve vzhledu domu jsme dosáhli výměnou staré pálené střešní krytiny za moderní plochou tašku. Nenápadná stavba překvapí kolemjdoucí moderní architekturou, a to díky dobře zvolenému modelu a barvě betonové krytiny.

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny
Zdroj: Velux

Architekti zaujali designem a současně splnili požadavky na dlouhou životnost střechy. Plochou betonovou tašku s hladkým povrchem v atraktivním černém provedení skvěle doplnil hranatý antracitový atikový žlab a svody. Kouzlo moderního domu tkví právě v takovýchto drobných detailech.

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny
Zdroj: Velux

Nejdůležitější zásadou při zhotovení střechy je její správné odvětrání. Bez splnění tohoto požadavku výrobci krytiny neposkytnou záruku na její vlastnosti.

Z uvedeného důvodu jsme věnovali mimořádnou pozornost zajištění odvětrání pomocí odvětrávacích prvků u hřebene. Všechny větrací tašky, nároží a hřebenáče jsme ukládali na systémové kovové prvky.

Zateplení střechy a výměna střešní krytiny
Zdroj: Velux

Kromě toho jsme dávali pozor, aby byly správně přelepeny přesahy hydroizolační fólie, aby se použily pásky pod kontralatě, aby byly utěsněny všechny prostupy apod.

Vždy platí zásada, že dlouhou životnost střechy si pojistíte střešním systémem v celé skladbě od jednoho výrobce.

www.renovactive.sk