Dům a stavba

Nastal čas ušetřit na topení! S produkty HYUNDAI to je možné

Značka HYUNDAI vstupuje na český a slovenský trh v oblasti HVAC (topení, větrání, chlazení) s cílem snížit náklady svých zákazníků na topení. Toho dosáhne nabídkou vysoce účinných tepelných čerpadel a rekuperačních jednotek.

HYUNDAI rekuperace a tepelná čerpadla
Zdroj: KLIMAVEX CZ a.s.

Tepelná čerpadla HYUNDAI

Aktuálně nejvýhodnějším řešením pro vytápění domácností i komerčních prostorů jsou tepelná čerpadla, a to z pohledu jak energetických nákladů, tak šetrnosti k životnímu prostředí.

HYUNDAI heating|cooling|ventilation pro zajištění již zmíněných výhod nabízí 3 základní provedení tepelných čerpadel – split, split all-in-one, monoblok.

  • SPLIT – Hlavní výhodou splitových tepelných čerpadel (skládajících se z venkovní a vnitřní jednotky) vůči monoblokům je skutečnost, že nevyžadují řešení ochrany proti zamrznutí topné vody ve venkovní jednotce.
  • SPLIT ALL-IN-ONE – Nespornou výhodou těchto tepelných čerpadel je, že vnitřní jednotka a nádrž na TUV s příslušenstvím jsou umístěny v jedné skříni, čímž se šetří místo a jednotka působí vizuálně přitažlivěji.
  • MONOBLOK – Největší výhodou monobloků (skládajících se pouze z venkovní jednotky) je snadnější a levnější instalace, a to i díky nevyžadování asistence chlaďaře pro propojení potrubí chladiva.
Vnitřní jednotka typu split (HPSI)
Vnitřní jednotka typu split (HPSI) | Zdroj: KLIMAVEX CZ a.s.

Tepelná čerpadla HYUNDAI fungují na principu vzduch-voda a jsou vhodná jak pro rezidenční (novostavby i rekonstrukce), tak jejich vyšší výkony pro komerční aplikace. Tato čerpadla dokážou ekologicky a s vysokou účinností transformovat energii z okolního venkovního vzduchu na tepelnou energii v podobě ohřevu teplé užitkové vody a vody pro ústřední topení s možností výstupní teploty vody až 65 °C. To vše přispívá k bezproblémovému vytápění Vašeho obydlí při snížených nákladech na topení a zaručení komfortu pro celou rodinu.

Dle preferencí a potřeb zákazníků si lze vybrat nejen jedno z výše zmiňovaných provedení tepelného čerpadla, ale také jeho výkonovou variantu. HYUNDAI nabízí splitové modely ve výkonech 4-16 kW a monobloky ve výkonech 4-30 kW. Další důležitou výhodou je, že tato tepelná čerpadla jsou pro standardní rezidenční aplikace v dostatečném množství skladem.

Bližší informace o tepelných čerpadlech a jejich výhodách naleznete zde.

Rekuperační jednotky HYUNDAI

Úsporu nákladů na domácí vytápění však lze kromě tepelného čerpadla znatelně podpořit také pořízením rekuperační jednotky, která zajišťuje tiché a kontinuální větrání domácnosti při současné minimalizaci tepelných ztrát. Nejenže přivádí čerstvý filtrovaný vzduch, ale také odvádí ven znehodnocený vzduch a nežádoucí vlhkost vytvořenou při běžných domácích činnostech.

Tepelná energie z odpadního vzduchu je pomocí rekuperace odevzdávána přívodnímu čerstvému vzduchu. Do vnitřních prostor je tak přiváděn čerstvý vzduch předehřátý/ochlazený na komfortní teplotu, díky čemuž se šetří náklady na topení/chlazení.

HYUNDAI heating|cooling|ventilation ve svém sortimentu rekuperačních jednotek aktuálně nabízí decentrální nástěnné jednotky. Hlavní výhodou tohoto typu rekuperačních jednotek je to, že jsou prostorově nenáročné, vizuálně přitažlivé a jejich instalace je jednoduchá.

Decentrální nástěnná rekuperační jednotka (HRS-WM 150)
Decentrální nástěnná rekuperační jednotka (HRS-WM 150) | Zdroj: KLIMAVEX CZ a.s.

Decentrální nástěnné rekuperační jednotky HRS-WM 150 nabízí vysokou účinnost rekuperace tepla a jsou vhodné pro místnosti s plochou 20–45 m2.

Bližší informace o rekuperačních jednotkách a jejich výhodách naleznete zde.

Galerie

Pro nové informace o sortimentu průběžně sledujte www.hyundai.eu.com.

Logo HYUNDAI
Zdroj: KLIMAVEX CZ a.s.

Nechte HYUNDAI zdokonalit Váš svět!

Zdroj: PR článek společnosti KLIMAVEX CZ a.s.