Dům a stavba

Vybíráme vhodné vytápěcí zařízení (2. část): Tepelné čerpadlo

Přemýšlíte, zda je pro vás na vykurování vhodné tepelné čerpadlo? Přečtěte si o něm víc.

Vybíráme vhodné vytápěcí zařízení: Tepelné čerpadlo

Proč právě tepelné čerpadlo?

Počáteční náklady jsou sice vyšší, ale úspory ve vytápění se u některých typů tepelných čerpadel pohybují u hodnoty 70 % a více. To je jeden z hlavních argumentů pro tato zařízení. V rodinném domě dokážou zabezpečit vytápění, přípravu teplé vody a během letních měsíců i chlazení (aktivní nebo pasivní). V každém případě je však třeba poradit se s odborníkem, protože výběr tepelného čerpadla závisí vždy na konkrétních podmínkách na místě realizace.

Na co dát pozor při výběru tepelného čerpadla?

Správně navržený výkon tepelného čerpadla je základem jeho správného a ekonomického provozu v rodinném domě. Velké poddimenzování výkonu vám sice ušetří peníze při koupi, ale provoz se může velmi prodražit při nižších vnějších teplotách a může se stát, že tepelné čerpadlo nebude schopné dodat požadovaný výkon ani s pomocným zdrojem. Pokud dojde k předimenzování výkonu, tepelné čerpadlo sice bude schopné dodávat požadovaný výkon i při velmi nízkých teplotách, bude mít však problémy při vyšších vnějších teplotách. Bude totiž cyklovat, což se projeví na životnosti kompresoru, a bude mít paradoxně vyšší spotřebu elektrické energie při vyšším příkonu kompresoru.

Která řešení jsou oblíbená?

Určitě tepelná čerpadla typu vzduch/voda, a to hlavně díky jejich nenáročné instalaci. I z finančního hlediska je v současnosti tento typ cenově dostupnější než ostatní. Technologicky se dělí na monoblokové a splitové. Výkon tepelného čerpadla vždy závisí na jeho provozních parametrech, jako je vstupní teplota primárního zdroje (zem, voda a vzduch) a výstupní teplota vody do vytápěcího systému. Například výkon 9 kW při A7/W35 znamená, že tepelné čerpadlo nám poskytne výkon 9 kW při teplotě vnějšího vzduchu +7 °C a při teplotě vytápěcí vody 35 °C. Se vzrůstající teplotou vytápěcí vody a klesající teplotou vzduchu výkon tepelného čerpadla vzduch/voda klesá.

A jak vypadá montáž? V blízkosti domu je třeba vhodně umístit vnější vzduchovou jednotku. Vnitřní (interiérovou) jednotku (s integrovaným zásobníkem teplé vody) bude třeba nainstalovat dovnitř domu, například do technické místnosti. Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou už použitelná nejen do novostaveb, ale také při modernizacích starších vytápěcích systémů. Mezi novinkami na trhu najdeme zařízení s vysokou výstupní teplotou vody, vhodné i do systémů s radiátory.


Zemní kolektory nebo vrt

Další možností jsou tepelná čerpadla typu zem/voda, která využívají teplotu půdy na získání tepelné energie na topení a v letních měsících na chlazení. A to buď pomocí plošného zemního kolektoru, nebo vertikální sondy zavedené do geotermálního vrtu. Pokud jde o plošné zemní kolektory, je třeba mít dostatečnou plochu pozemku a je třeba je umístit do určité hloubky. Nejčastěji to bývá po vnitřním obvodu pozemku, na kterém stojí rodinný dům. Je však nutné poradit se s odborníkem, neboť všechno závisí na konkrétní realizaci. Také lze využívat jako primární zdroj vodu z vrtané studny, pak jde o zařízení typu voda/voda.

Jaké jsou nejnovější trendy?

Hlavně pro novostavby jsou už na trhu dostupná vnitřní tepelná čerpadla typu vzduch/voda, která se instalují výhradně uvnitř rodinného domu, přičemž jsou potřebné průduchy přes jeho obvodovou stěnu. Nemusí se tedy instalovat dvě jednotky (vnitřní a vnější) jako u běžných tepelných čerpadel vzduch/voda, ale pouze jediné zařízení. Je to vnitřní tepelné čerpadlo, které dokáže vytápět i chladit, má v sobě zabudovaný zásobník teplé vody a centrálně řízené větrání s rekuperací tepla (účinně vyvětráte, ale neztratíte teplo), jde tedy o čtyři funkce v jednom opláštění s praktickými rozměry šatní skříně. Takováto inovace s montáží dovnitř domu byla možná hlavně díky tomu, že se hlučnost celého výsledného zařízení podařilo vývojářům snížit na minimum, je totiž srovnatelná s moderní lednicí.

Text: Andrea Dingová ve spolupráci se značkami Vaillant a Protherm
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů