Dům a stavba

Vybíráme vhodné vytápěcí zařízení (1. část): Plynový kondenzační kotel

Při výběru vytápěcího zařízení platí několik pravidel, která byste měli dodržet. Jinak hrozí, že bude vytápěcí systém poddimenzovaný, nebo naopak zbytečně předimenzovaný. To se v obou případech nepříznivě projeví na provozu i nákladech.

Vybíráme vytápění: plynový kondenzační kotel

Na co myslet při výběru

Vytápěcí zařízení si nikdy nevybírejte úplně sami. Za každých okolností se dobře poraďte s odborníkem. Ten vám totiž na základě obhlídky a přepočítání tepelných ztrát domu či bytu doporučí nejvhodnější řešení.

Při výběru vytápěcího zařízení vždy zvažte velikost vytápěného prostoru, i to, kolik osob v domácnosti žije a jaké prostory se vytápějí (podíl zasklených ploch). Záleží i na tom, zda jsou obvodové zdi domu zateplené, zda jsou už vyměněná okna (resp. v jakém jsou stavu) a zda je zateplená střecha. Na tepelných ztrátách budovy potom závisí výkon vytápěcího zařízení.

Dalšími rozhodujícími faktory jsou způsob přípravy teplé vody a umístění vytápěcího zařízení v domácnosti. Jednoduše řečeno, tepelná ztráta je v podstatě tepelný výkon, který musíte rodinnému domu či bytu dodat na vytápění při určité vnější teplotě. Pro správný výběr výkonu vytápěcího zařízení je to nejdůležitější informace.

Nezapomeňte, že pokud jde o výměnu vytápěcího zařízení v domě či bytě, kde znáte výkon dosluhujícího vytápěcího zařízení, bude nutné tepelné ztráty domu i tak znovu přepočítat (neboť mezitím určitě došlo k zateplení budovy, renovaci střechy, k výměně oken či radiátorů).
Na co domácnosti často zapomínají? K tepelnému čerpadlu, plynovému kotli či elektrokotli bude potřebný také inteligentní regulátor, který je nezbytný, aby vytápěcí zařízení pracovalo flexibilně, efektivně a hospodárně, aby nedocházelo k plýtvání energiemi.O tom ale v další části.

Plynový kondenzační kotel

Tento typ vytápění se dá realizovat pouze tehdy, pokud se na pozemku nachází přípojka plynu. Nezbytné je povolení na připojení od plynařů. Je potřebná instalace plynové skříňky u rodinného domu a také rozvodů. Nesmí chybět kouřovod, který odvede spaliny z kotle. Jde tedy o další náklady, které je nutné vzít do úvahy. Cena kondenzačního kotle závisí na výkonu kotle a na tom, zda má vytápěcí zařízení integrovaný zásobník na přípravu teplé vody. Výrobci obvykle nabízejí i výhodné balíčky/sestavy ve složení: závěsný nebo stacionární kondenzační kotel + regulátor + zásobník na ohřev vody (ten může být zabudovaný přímo v těle kotle nebo může být externí).

kuchyňská linka se zabudovaným kondenzačním plynovým kotlem
Současné kondenzační plynové kotle nemají díky svým kompaktním rozměrům velké nároky na prostor, a proto je můžete pohodlně umístit i do kuchyňské linky. Foto: Vaillant

Mohu si plynový kotel vybrat a instalovat sám?

Kotel nikdy neinstalujte svépomocně, a to ani tehdy, když se považujete za šikovného domácího kutila. Jde totiž o speciální technické zařízení, které je nutné odborně (podle platných technických norem) a hlavně bezpečně připojit na rozvody plynu, elektřiny a zabezpečit správný odvod spalin. Důvody jsou především bezpečnostní. Případný únik plynu a oxidu uhelnatého může ohrozit život a zdraví lidí. Proto je důležité, abyste využili služeb spolehlivé montážní firmy, zaškolené a autorizované dodavatelem dané značky kotlů.

Co hrozí při instalaci nesprávného plynového kotle?

Obhlídka domu a technické místnosti odborníkům slouží k tomu, aby vám navrhli kondenzační kotel šitý doslova na míru a se správným výkonem. Pokud tento úvodní krok nezrealizujete, riskujete dvě věci: kotel s velmi nízkým výkonem dům nevytopí a naopak, pokud bude jeho výkon velmi vysoký, bude pracovat se sníženou účinností s častými starty, což snižuje životnost kotle. Pokud je plynové kondenzační vytápěcí zařízení odborníkem správně zapojené, nastavené, pravidelně čištěné a kontrolované, prodlužuje se jeho životnost.

 tepelné čerpadlo typu vzduch/voda
Moderní řešení představují tepelná čerpadla typu vzduch/voda, která se instalují jen do interiéru. Jde o zařízení 4 v 1, které zabezpečí vytápění, chlazení, ohřev teplé vody i rekuperaci tepla. Foto: Vaillant

Proč vyměnit starý plynový kotel za nový?

Pokud vyměníte starý nekondenzační kotel za nový kondenzační, můžete ušetřit až 30 % provozních nákladů na vytápění. Pokud se kondenzační kotel bude používat i na přípravu teplé vody, doporučuje se umístit kotel a zásobník v blízkosti odběrného místa na snížení tepelných ztrát v potrubí. Z praxe víme, že při přípravě teplé vody je nejvhodnější kombinace kotle a externího zásobníku – z hlediska ceny, údržby i životnosti.

A na co nezapomenout?

Je nutné počítat i s vhodným inteligentním regulátorem, aby kondenzační kotel pracoval hospodárně. Úspory vznikají díky tomu, že regulátor dokáže efektivně řídit systém přesně podle zvyklostí a potřeb domácnosti. Některé regulátory nabízejí i přehledná grafická vyhodnocení spotřeby energie (za vybrané období). Díky tomu si můžete porovnat spotřebu energií i velikost úspory. To, zda regulátor přinese požadovaný efekt, závisí nejen na jeho nastavení a schopnostech, ale i na kondici celé vytápěcí soustavy.


Text: Andrea Dingová ve spolupráci se značkami Vaillant a Protherm
Foto: Vaillant, iStock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů