Dům a stavba

Vybíráme vhodné vytápěcí zařízení (3. část): Elektrokotel a systémová řešení vytápění

V kostce o elektrokotlech a systémových řešeních.

Vybíráme vytápěcí zařízení: Elektrokotly a systémová řešení

Nejjednodušší volba? Elektrokotel

Elektrická energie je pro naše domácnosti stále nejdostupnějším energetickým zdrojem, mnohem dostupnějším než například zemní plyn.

Elektrické kotle proto představují nejjednodušší možnost na vytápění bytů, rodinných domů či jiných interiérů. Elektrická přípojka je totiž standardem v každé domácnosti (na rozdíl od plynové přípojky). Elektrické kotle jsou vhodným řešením vytápění hlavně na místech, kde není dostupná plynofikace, například v zemědělských usedlostech, na chalupách či chatách v horských oblastech.

Elektrokotle momentálně zažívají rozmach. Trend zateplení budov (jejich obvodových zdí, střech) a použití kvalitních oken razantně snížil tepelné ztráty domů či bytových jednotek. Ty už nepotřebují tolik energie na vytápění jako kdysi, díky čemuž klesly provozní náklady a tento druh vytápění se stal cenově mnohem dostupnějším.


Vynikají nenáročnou montáží a spolehlivým fungováním. Ať už jde o rekonstrukce, nebo o novostavby, tato zařízení představují velmi jednoduchý, komfortní, bezpečný a téměř bezstarostný způsob vytápění. Neprodukují žádné emise, což je výhodné i při jejich použití tam, kde jsou časté inverze a ohrožení smogem. Jejich hlučnost je minimální. Elektrický kotel můžete zkombinovat s externím zásobníkem na teplou vodu a zabezpečit tím komfort v domácnosti.

Systémová řešení

Se zpřísňujícími se požadavky na energetickou hospodárnost budov se začínají dostávat do popředí kombinovaná řešení vytápění. Od 1. 1. 2021 budou muset rodinné domy splnit požadavky na domy s téměř nulovou potřebou energie. To představuje z hlediska návrhu jak tepelné obálky domu, tak i vytápěcích zařízení novou výzvu.

Systémové řešení s tepelným čerpadlem

Jako nejšetrnější (pokud jde o spotřebu energie) se tak v případě novostaveb jeví hlavně kombinace několika zařízení: tepelné čerpadlo + solární zařízení + centrálně řízené větrání s rekuperací tepla + inteligentní systémový regulátor, a to v kombinaci s podlahovým vytápěním rodinného domu. Takovéto vytápění se používalo hlavně v zahraničí. I když je vstupní investice vyšší, trojkombinace zařízení má zásadní efekt. Větrací systémy s rekuperací během větrání sice odvedou odpadní vzduch z interiéru domu či bytu, ale ne teplo. Získává se tak zpětně energie, která už jednou byla vložena do vytápění a která by se při klasickém větrání ztratila. Úspora energií v zimních měsících jen při řízeném větrání s rekuperací tepla je na úrovni více než 30 %. O teplou vodu se po větší část roku postará solární zařízení.

Systémové řešení centrální větrací jednotka a tepelné čerpadlo
Systémové řešení: centrální větrací jednotka s rekuperací tepla recoVAIR + interiérový modul uniTOWER (s integrovaným 185 l zásobníkem TV) + tepelné čerpadlo aroTHERM typu vzduch/voda.
Foto: Vaillant

Plynový kondenzační kotel + solární zařízení

V klasických rodinných domech se kondenzační kotle nejčastěji kombinují se solárními systémy, které slouží na přípravu teplé vody (součástí sestavy bývá zásobník teplé vody). Vyplatí se to hlavně větším domácnostem s vyššími nároky na teplou vodu. S takovouto kombinací můžete ušetřit 60 až 70 % ročních nákladů na přípravu teplé vody, tím snížit spotřebu plynu i produkci emisí. Do domů se čtyřmi až šesti členy domácnosti úplně postačí solární systém se zásobníkem teplé vody s objemem 250 až 350 l. Výhodou je úspora nákladů na ohřev vody především v letních měsících, kdy je dostatek slunečního záření a nevyžaduje se dohřívání kondenzačním kotlem. Kotel zabezpečí přípravu teplé vody jen v měsících s minimálním slunečním zářením.

systémové řešení vytápění kotel s kolektory
Systémové řešení: kondenzační kotel ecoTEC exclusive, zásobník TV auroSTOR VIH, modul auroFLOW VMS 70, solární kolektory auroTHERM VFK, systémový regulátor sensoCOMFORT a centrálně řízené větrání s rekuperací tepla recoVAIR 260/4.
Foto: Vaillant

Text: Andrea Dingová ve spolupráci se značkami Vaillant a Protherm
Foto: Vaillant, iStock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů