Atlas

Pochmurnatka mrkvová (chodbičky v mrkvi, dírky v mrkvi)

Chodbičky v mrkvi, petrželi a celeru způsobuje pochmurnatka mrkvová. Přečtěte si, jak jí předcházet.

pochmurnatka mrkvová
Pochmurnatka mrkvová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce, který má za rok dvě generace, způsobuje vážné škody na kořenech mrkve, petržele a celeru. Mladé rostliny vadnou a odumírají. Když jsou napadené starší rostliny, jejich listy rychle žloutnou. Jde o drobnější mouchu s černou a lesklou hrudí a bříškem. Hlavičku má hnědou a nohy žluté. Přezimuje v půdě a dospělí jedinci se líhnou až v druhé polovině května. Samička klade vajíčka přibližně koncem května do půdy. Následně se líhnou larvy, které se dostávají ke kořenům kořenové zeleniny, ve kterých vyžírají chodbičky. Larvy se později pod povrchem půdy zakuklí. Dospělí jedinci druhé generace se objevují přibližně za tři týdny.

Chemická ochrana

Použití přípravku Scatto (není v malospotřebitelském balení), ideálně na začátku rojení dospělých jedinců. Přípravek není dostupný v malospotřebitelském balení.

Ekologická ochrana

Foliární aplikace bakteriálního produktu NovaFerm ORION, v koncentraci 2 %, spolu s přípravkem BorOil, v koncentraci 0,2 %.

Prevence

Prevencí je raná setba kořenové zeleniny a nepěstování dané plodiny každý rok na jednom místě, čili střídání. Osvědčené je i pěstování mrkve v těsném sousedství řádek s cibulí. Důležité je pravidelné kypření půdy, odstraňování plevele, sběr a likvidace poškozených rostlin.

moucha v mrkvi; larvy v kořenech mrkve; larvy v kořenech petržele; pochmurnatka; pochmurnatka mrkvová; škůdce celeru; škůdce petržele; škůdce mrkve; mrkev; celer; petržel; poškozená mrkev; chodbičky v mrkvi; chodbičky v petrželi