Atlas

Květilka kosatcová (hniloba květů kosatců)

Zahnívání květních puků na kosatcích má většinou na svědomí tento škůdce. Přečtěte si, jak tomu předcházet a jak rostliny ošetřit.

Projevy

Škůdce napadá květní puky velkokvětých kosatců. Puky jsou měkké, vodnaté, obvykle se ani nerozvinou a rychle zahnívají.

Chemická ochrana

Použití přípravku Karate ZEON 5 CS. První postřik je třeba vykonat před objevením puků a druhý před kvetením.

Ekologická ochrana

Použití přírodního insekticidu SpinTor.

Prevence

Pěstování kosatců v ideálních podmínkách, pravidelný závlahový i výživový režim, průběžné zmlazování porostů, sběr suchých listů a ostatního biologického odpadu z půdy v okolí kosatců.

květilka; zahnívající puky kosatců; kosatce; nerozkvetlé kosatce; vodnaté puky kosatců; škůdce na kosatcích