Atlas

Pilatka kosatcová (ožrané listy kosatců)

Požerky na listech kosatců může mít na svědomí škůdce pilatka kosatcová. Přečtěte si, jak rostliny chránit a ošetřit.

pilatka kosatcová
Pilatka kosatcová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Larvy tohoto škůdce způsobují nápadné požerky na listech kosatců. Jsou dobře viditelné při pohledu na list proti světlu. Dospělí jedinci – malé mouchy, jsou asi 1,5 cm dlouhé a objevují se v dubnu. Z nakladených vajíček se za týden vylíhnou larvy, které postupně ožírají listy. Larvy se později dostávají mělce do půdy, kde se zakuklí a přezimují. Škůdce má za rok jednu generaci.

Chemická ochrana

Použít je možné přípravek Karate ZEON 5CS. První postřik je třeba zrealizovat na začátku rojení dospělých jedinců, další přibližně za 10–14 dní. Do postřikové kapaliny je třeba přidat smáčedlo, například Silwet.

Prevence

Vhodný výběr míst pro pěstování kosatců, průběžné zmlazování porostů, přihnojování brzy na jaře a po odkvetení. Čištění záhonů od plevele a suchých listů. Mulčování záhonů s kosatci.

pilatka kosatcová; požerky; listy; mouchy; larvy; kosatce; ožrané listy na kosatcích; larvy; vyhryzané listy; požerky na listech; škůdce na kosatcích