Atlas

Nádorovitost košťálovin (odumírání košťálovin, vadnutí košťálovin)

Při pěstování košťálovin se můžeme potkat se závažnou chorobou – nádorovitostí košťálovin. Rostliny chřadnou, zaostávají v růstu, listy vadnou a postupně napadení jedinci odumírají.

nádorovitost košťálovin
Nádorovitost košťálovin (Foto: Shutterstock)

Projevy

Onemocnění způsobuje houba Plasmodiophora brassicea. Na rostlinách košťálovin se postupně vytvářejí nádorovité útvary. Rostliny chřadnou, zaostávají v růstu, listy vadnou a postupně napadení jedinci odumírají. Patogen může v půdě přetrvávat několik let, proto jde o nebezpečné onemocnění, které dokáže znemožnit pěstování košťálovin.

Ekologická ochrana

Důkladná likvidace všech posběrových zbytků v létě nebo na podzim, okamžitá likvidace všech napadených jedinců. Využít můžeme i nepřátelské rostliny proti nádorovitosti košťálovin. Takovou rostlinou je například máta peprná.

Prevence

Pravidelné a důkladné obrábění půdy v místech, kde pěstujeme zeleninu, průběžné dezinfikování půdy dusíkatým vápnem, likvidace plevele a nežádoucí vegetace. Pokud se jednou tento problém vyskytne, nedoporučuje se využívat zelené hnojení. Základem v boji s tímto problémem je i střídání pěstitelských ploch. Rizikové jsou zamokřené a kyselejší půdy.

nádorovité útvary na košťálovinách; chřadnutí košťálovin; vadnutí košťálovin; hynutí košťálovin; žloutnutí listů košťálovin; nádorovitost košťálovin; košťáloviny; choroby košťálovin