Zahrada

Voda nad zlato: Jak s ní efektivně hospodařit na zahradě?

Možná se vám zdá, že se to s doporučením šetřit s vodou při údržbě zahrady poněkud přehání. S vodou ale plýtváme opravdu všude.

déšť na zahradě

Mnohdy pomůže byť i mini­mální změna v naší rutině. Mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik vody proteče při manuální zálivce trávníku nadarmo. Zaléváme třeba i během horkého slunečného dne, často děláme vše pro to, aby se voda z půdy rychle odpařovala a už tak vzácnou dešťovou vodu si necháme doslova protékat mezi prsty. Pojďme se společně podívat na to, co můžeme udělat pro zefektivnění našeho soukromého vodního hospodaření na zahradě.

Zadržování dešťové vody

Cílené zadržování dešťové vody zřejmě bude v následujících letech mnohem častější, než tomu bylo dříve. Stále hrozící sucha nás totiž vedou k zamyšlení, jak s vodou přeci jen začít hospodařit smysluplně a jak začít využívat i zdroje, které třeba v minulosti končily dokonce i v kanalizaci. V každém případě je třeba nechat vodu zasáknout na pozemku, ani kapka by tedy neměla odtéct ze zahrady pryč. Dobrým zasakovacím povrchem je hlavně trávník a výsadby hluboce kořenících dřevin, které využívejte jako praktické řešení pro svahy. V tomto směru by se vyplatila obnova remízků i ve volné krajině.

Snižte odpařování vody z půdy

Mulčování bylo a stále je jednou z možností, jak zbytečně nenechat půdu vysychat. Mulčovací materiály mohou mít různou povahu a pro každý typ výsadby se hodí třeba i odlišné druhy. Aby tato „peřina“ na záhonech plnila svou funkci co nejlépe, je třeba ji na půdní povrch aplikovat v optimálním množství. V případě mulčů organických se počítá s deseti až patnácti centimetry, zatímco u minerálních materiálů postačí vrstva o dost slabší, tedy pět až osm cm.

zelená střecha na zahradním domku jako alternativa k zadržování vody v zahradě
I zelené střechy na stavbách pomohou vodu zadržet na pozemku.

Náš tip: Jak si založit střešní zahradu

Minerální mulče

Kačírek, štěrk, kamenná drť – ochlazují půdní povrch, čímž značně sníží výpar vody.

Organické mulče

Najemno posečená tráva, sláma, štěpka, borka – půdu ohřívají, což je výhodné hlavně pro zimní a předjarní období.

Kypření půdy rozhodně není zbytečné

Kypření půdy na zeleninových záhonech je sice pracné, ale možná jste nevěděli, že nakypřená půda mnohem lépe drží půdní vlhkost. Navíc se i případné srážky mnohem lépe zasáknou a nezadrží je povrchový nepropustný škraloup, který bývá tolik typický pro těžkou jílovitou půdu. Kypřete dokonce i během léta, nehledě na to, že přísun vzduchu ke kořenům vyžadují prakticky všechny druhy zeleniny.

Znáte dešťovou zahradu?

Dešťová zahrada je další z mnoha možností, jak dešťovou vodu co nejvíce zadržet na vlastním pozemku. Jedná se o terénní prohlubeň, jejíž dno tvoří vrstva kameniva. Do této prohlubně je svedena voda ze střech, případně i ze zpevněných povrchů. Prohlubeň vlastně funguje jako dočasné jezírko, do kterého se svede voda a na místě se postupně zasákne do půdy. Její stěny a případně i dno bývají osázeny bahenními rostlinami, které si dobře poradí s kolísající hladinou vody. Při tvorbě dešťové zahrady je třeba brát v úvahu hned několik aspektů – pravděpodobné množství sváděné vody při deštích, charakter podloží, ale také to, zda nehrozí sesuv půdy při podmáčení.

Dešťová voda nad zlato

Přirovnání dešťovky k drahému kovu není zcela mylné, v minulém roce byla voda opravdu nedostatkovým „zbožím“, chyběla dokonce i ta podzemní. Nezbývá jen doufat, že v letošním roce to bude mnohem lepší.


3 důvody proč je dešťová voda pro zálivku nejlepší

  • V první řadě má ideální chemické složení, není totiž tvrdá, což znamená, že neobsahuje nadmíru minerálů, které navyšují její tvrdost. Dešťová voda tedy vyhovuje všem běžně pěstovaným rostlinám, ale je výhodná i z toho důvodu, že nepoškozuje komponenty automatického závlahového systému, pokud ho máte na svém pozemku nainstalovaný.
  • Další výhodou dešťové vody je její příznivá teplota, zvláště pokud ji jímáte do nadzemních nádrží. V podzemních jímkách se zase nekazí, ale pro zálivku zeleniny je vhodné ji přečerpat do nádrže třeba u skleníku a zalévat s ní až po mírném ohřátí.
  • V neposlední řadě je to voda zadarmo, nic za ni nezaplatíte.

polévání zahrady

Desatero doporučení pro efektivní hospodaření s vodou

1. Zalévejte jen to, co to opravdu potřebuje.
2. Zalévejte v době sníženého výparu, tedy optimálně večer.
3. Snažte se co nejvíce vody zadržet na svém pozemku a nenechat ji odtéct pryč.
4. Okrasné, a pokud to jde, tak i zeleninové záhony, mulčujte.
5. Nemulčované výsadby kypřete.
6. Dešťovou vodu jímejte do velkoobjemových nádrží.
7. Na zahradě především ve svahu zakládejte remízky z hluboko kořenících dřevin.
8. Dešťovou vodu, kterou nesvedete do nádrže na zálivku rostlin, sveďte do dešťové zahrady.
9. Zeleninové záhony spotřebují velké množství vody – pěstujte zeleninu v hustém zápoji, tím se výpar sníží.
10. Stejně tak trávník spotřebuje značné množství vody – ten zase během léta nesekejte tak nízko, ale nechte ho trochu narůst, bude mnohem odolnější.

Text: Lucie Peukertová
Foto: isifa/Shuttestock, iStock.com
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů