Zahrada

Zakladáme trvalkové záhony. Tyto informace vám přijdou vhod

Ačkoliv jsou základem každé zahrady stromy a keře, trvalky se starají o její lehkost, sezonní proměnlivost i barevnost.

pestrá kombinace trvalek na vyvýšeném múriku
Zdroj: iStock

Trvalky najdete také pod označením pereny a jejich podstatou je především vytrvalý charakter. Některé druhy se na zahradě udrží dokonce i několik desetiletí, přičemž je nemusíte nutně ani přesazovat. Na druhou stranu se ale najdou i takové, které jsou krátkověké a v některých podmínkách se mohou chovat spíše jako letničky. Ani tyto druhy rozhodně nezatracujte, jsou schopny se přesévat a zahradu tak trochu každý rok měnit, protože je pokaždé najdete na jiném místě v podobě mladých semenáčků. Jaké typy trvalkových záhonů jsou v současné době nejoblíbenější a jak založit záhon i na takovém stanovišti, které se možná pro trvalky nehodí tak úplně na první pohled?

Správná volba

S podmínkami na zahradě zbytečně moc nebojujte. Hluboký stín nebo plný úpal zřejmě nijak výrazně neovlivníte, proto bude dobré hned na začátku vsadit na správnou volbu trvalek. Pokud příliš neznáte půdní podmínky, je dobré vykopat půdní sondu alespoň do hloubky 30 cm. Tak zjistíte, jestli je zemina dobře propustná nebo jestli je studená a obsahuje jíl. Jen málokdy je půda natolik kvalitní, že se hodí pro přímou výsadbu bez větších úprav.

Většinu komplikací spojených s půdními podmínkami vyřeší dobře rozložený kompost. Ten odlehčí i těžkou jílovitou půdu a u lehké půdy zase zvýší její sorpční schopnost. Navíc je to zásoba půdních bakterií a organické hmoty, které jsou pro fungování půdního života, a tedy i pro spokojenost trvalek, naprosto nepostradatelné.

Výběr trvalek nepodřizujte pouze světelným podmínkám, důležitý je také režim závlahy, případně vodní režim půdy. Pokud neplánujete záhon na slunci zalévat, pak raději rovnou zvolte trvalky snášející sucho a přísušek. Hlavně u druhově pestrých trvalkových záhonů můžete během prvních tří let po výsadbě sledovat poměrně dynamické proměny. Zatímco některým trvalkám se bude na místě dařit tak, že mohou dokonce vytlačit méně bujné druhy, jiné rostliny dokonce postupem času i vymizí.

květinový trvalkový záhon
Některým druhům se může v záhonu tak zalíbit, že vytlačí ostatní trvalky. | Zdroj: Lucie Peukert

Ačkoliv by se mohlo zdát, že budou tou nejlepší ochranou před zaplevelením záhonu tkané textilie, raději se jejich použití na trvalkových záhonech vyhněte. Textilie totiž neumožní rozrůstání rostlin s nadzemními či podzemními výběžky, proto nikdy nedojde k jejich úplnému zapojení, a rostlinám se navíc časem může i přestat dařit.

Pro dobrý start

Ať zakládáte jakýkoliv typ trvalkového záhonu, vždy je dobré myslet i na přídavek menšího množství substrátu do každé výsadbové jamky. Tímto dodáte kromě nové zeminy i hnojivo, které je v substrátu obsaženo. Při výsadbě se často zapomíná na mechanické narušení balu, což zvládnete rukou nebo zahradnickou lopatkou. Narušení je důležité z důvodu urychlení prokořeňování do okolní půdy. Pokud byste kořenový systém nenarušily, mohlo by se stát, že by rostlina stále kořenila jen v původním balu a neprorůstala by do okolí, v horším případě by pak mohla odumřít.

trvalkový záhon s panašovanou hostou
Pestrolisté kultivary berte spíše za příjemné zpestření, neměly by ale převažovat | Zdroj: Lucie Peukert

Barvy jsou krásné, ale musí se s nimi opatrně

 • Trvalkové záhony můžete ladit tón v tónu nebo zvolit pestrobarevnou kombinaci, u obou případů je ovšem nutné dosáhnout barevné harmonie.
 • Existuje celá řada pravidel, jak při návrhu trvalkového záhonu „pracovat“ s barvami.
 • Záhony by měly být zajímavé po celý rok, přičemž většina trvalek kvete od pozdního jara do počátku podzimu, v zimě proto vsaďte na zajímavé struktury suchých semeníků a listy okrasných trav.
 • V trvalkových záhonech se uplatňují i druhy okrasné listem, převažovat by ale měly ty v zelených odstínech.
 • Kultivary s pestře zbarvenými listy berte spíše za doplněk nebo zajímavý detail, nikdy by neměly převažovat, protože na sebe strhávají pozornost.

Typy trvalkových záhonů

Každé zahradě budou sedět trochu jiné trvalkové záhony. Vždy si promyslete, co od záhonu čekáte a jaké podmínky na pozemku panují. Každý typ výsadby se liší také náročností údržby.

1 Prérijní trvalkový záhon

Druhově pestré prérijní záhony na plné slunce jsou v posledních letech oblíbené hlavně kvůli nízké potřebě údržby. Díky zastoupení suchovzdorných trvalek je není nutné dodatečně zalévat. Druhy rostlin jsou navzájem promíseny, takže záhony hrají všemi možnými barvami. Jsou vhodné na plné slunce, mulčují se výhradně štěrkem nebo kačírkem a je třeba jim dopřát plochu minimálně 25 m2.

Prérijní trvalkový záhon
Prérijní trvalkový záhon má hlavní dobu působnosti v plném létě. | Zdroj: Lucie Peukert

Vhodné druhy rostlin:

 • třapatkovka nachová (Echinacea purpurea)
 • len vytrvalý (Linum perenne)
 • kakost kantabrijský (Geranium x cantabrigiense)
 • mavuň červená (Centranthus ruber)
 • z trav pak metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)

2 Anglické rabato

Podle umístění do prostoru může být určeno pro pohled ze všech směrů nebo jen z jedné strany. Rostliny jednoho druhu jsou k sobě sesazovány po více kusech, takže vytvoří kompaktní barevný koberec. Při zakládání rabata je nutné sledovat výšku trvalek, aby se v záhoně navzájem nezakrývaly. Rabato lze vytvořit na plném slunci, v polostínu i ve stínu.

trvalkový záhon ve stylu anglického rabata
Pro klasické anglické rabato je typické sesazování více kusů od jednoho druhu k sobě | Zdroj: Lucie Peukert

Vhodné druhy rostlin:

 • třapatka zářivá (Rudbeckia fulgida)
 • sasanka hupejská (Anemone hupehensis)
 • ostrožka (Delphinium x cultorum)
 • šalvěj hajní (Salvia nemorosa)
 • pivoňka lékařská (Paonia officinalis)

3 Podrostové záhony

Často pod korunami stromů nahrazují trávník, kterému se tu většinou nedaří. Nejvíce vyniknou na velké ploše. Můžete se rozhodnout pro kombinaci většího množství druhů, ale chybu neuděláte ani plošnou výsadbou jediného druhu, který vytvoří efektní barevný koberec.

podrostové záhony
Do podrostových záhonů vybírejte trvalky do stínu. | Zdroj: Lucie Peukert

Vhodné druhy rostlin:

 • kakost Renardův (Geranium renardii)
 • konvalinka vonná (Convallaria majalis)
 • bohyšky (Hosta)
 • škornice červená (Epimedium rubrum)
 • pupkovec jarní (Omphalodes verna)

4 Skalka

Svým způsobem představuje i skalka specifický trvalkový záhon. Je nutné volit druhy nižšího a ideálně kobercovitého vzrůstu. Protože je základem této úpravy kámen, měli byste tomuto faktu přizpůsobit i volbu mulče. Preferujte výhradně kamennou drť stejného druhu horniny, která tvoří samotnou skalku.

zahradní skalka
Ve skalce se uplatní hlavně kobercovité druhy, ale můžete vysadit i několik větších solitér. | Zdroj: Lucie Peukert

Vhodné druhy rostlin:

 • tařice skalní (Aurinia saxatilis)
 • zvonek karpatský (Campanula carpatica)
 • plamenka šídlovitá (Phlox subulata)
 • tařička kosníkovitá (Aubrieta deltoidea)
 • devaterník (Helianthemum)

Založení záhonu na ploše s trávníkem

Již na založené zahradě se můžete rozhodnout pro založení trvalkových záhonů v místech, kde roste trávník. Výběr rostlin podřiďte podmínkám.

 1.  Nejdříve si vytyčte tvar záhonu, hranice vymezte například dřevěnými kolíky.
 2. Trávník můžete sloupnout slupovačkou drnu nebo ho s časovým předstihem postříkat totálním herbicidem, mnohem lépe pak půjde odrýt rýčem. Navíc se eliminuje i riziko zaplevelení vytrvalými plevely, které mnohdy v trávníku rostou.
 3. Půdu plošně zryjte a v celé ploše zaryjte ideálně kompost nebo u těžké půdy dostatek písku.
 4. Rostliny v květináčích rozmístěte po ploše a vysaďte.
 5. Po výsadbě zamulčujte a pečlivě zalijte.

Založení záhonů v podrostu stromů

Rozkvést mohou i podrosty pod stromy, založení trvalkového záhonu se ale bude trochu lišit v závislosti na hustotě prokořeněné půdy stromy. Dobrou volbou sem budou rostliny do stínu. Vodní režim pod korunami stromů se může lišit případ od případu.

 1. Najděte plochu s půdou méně prokořeněnou kořeny stromů a vytyčte tvar záhonu kolíky.
 2. Pokud je povrch pokrytý listím, shrabte ho pomocí hrábí a mělce nakypřete asi do hloubky 5 cm.
 3. V případě silně prokořeněné půdy je vhodné na rostlý terén navrstvit lehký a dobře propustný substrát ve vrstvě asi 10 cm. Substrát by měl být odlehčený například štěrkem. Tato vrstva umožní mnohem kvalitnější výsadbu, vysazené rostliny navíc rychleji zakoření a připraví rostlinám lepší podmínky pro růst v prvních letech.
 4. Rostliny v květináčích rozmístěte po ploše a vysaďte.
 5. Vhodným mulčem bude v tomto případě materiál, u kterého nevadí postupné promísení například se spadaným listím. Dobrou volbou bude třeba listovka, borka nebo štěpka.
 6. Po namulčování se plocha pečlivě zalije.

Čím a jak mulčovat?

Ačkoliv se trvalkové záhony obejdou i bez mulče, výrazně si při jeho použití usnadníte práci. Je ale nutné zvolit správný typ a mulčovat v dostatečně silné vrstvě. Při výběru materiálu berte v úvahu požadavky trvalek, některé totiž nesnesou kyselé pH půdy, což bývá problém při použití mulčovací borky. Ta není vhodná pro všechny typy záhonů, například pro prérijní trvalkový záhon se nedoporučuje vůbec.

Mnohem jistější volbou je mulč minerální v podobě kačírku nebo štěrku. Většina z nich neovlivňuje pH půdy a díky tomu, že nepodléhá degradaci, není nutné je tak často doplňovat jako organické typy mulčů v podobě borky nebo dřevěné štěpky. A jaká je ideální vrstva? V případě trvalkových záhonů postačí přibližně 5 cm mulče.

Minerální mulče vhodné na trvalkové záhony

Štěrk, drť a kačírek frakce 4/8 mm, 8/16 mm, výjimečně 16/32

minerální mulč
Minerální mulč se na záhony hodí nejvíce, u více vzrůstných druhů si můžete dovolit i hrubší frakci. | Zdroj: Lucie Peukert

Výhody: většina neovlivňuje pH půdy, nepodléhají rozkladu, jsou stálé, v teplém počasí ochlazují půdní povrch, čímž snižují výpar vody

Nevýhody: kvůli vyšší hmotnosti se s nimi hůře manipuluje

Kam se hodí: prérijní záhony, minimalistické a městské výsadby

Organické mulče vhodné na trvalkové záhony

Jemná borka určená pro trvalky nebo růže, štěpka

Výhody: v chladných měsících zahřívají povrch půdy, podporují tím pádem aktivaci půdního života mnohem dříve, jsou lehké, lépe se s nimi pracuje

Nevýhody: rychle se rozkládají, musí se doplnit asi po třech letech, nutnost dodatečného hnojení kvůli okyselování půdy, pro některé trvalky se nehodí

Kam se hodí: hlavně podrostové záhony s trvalkami, které porostou i v mírně kyselé půdě

Text: Lucie Peukert
Foto: autorka, iStock
Zdroj: časopis Zahrada prima nápadů