Zahrada

Prazelenině se daří uprostřed města

Pěstování zeleniny uprostřed města je myšlenka poměrně stará. V současné době se tzv. urban gardening čili pěstování potravin přímo v městské krajině znovu oživuje ve formě komunitních zahrad, zahrad na zelených střechách i balkonech v mnoha světových velkoměstech od Londýna přes New York až po Melbourne.

Připravila: Ludmila Dušková, foto: autorka

I v našich podmínkách má pěstování potravin ve městě svoji historii, a to především v podobě zahrádkářských kolonií. Projekt Prazelenina chce na tuto tradici navázat. Má pomoci vzniknout lokální městské komunitě pěstitelů – amatérů, do které je zván a vítán každý, kdo touží pěstovat plodiny i mezilidské vztahy, kdo si chce odpočinout s lopatkou a hrabičkami v ruce, a přitom se potkávat se sousedy, přáteli, známými či poznat nové a zajímavé lidi.

Co má minipěstování přinést

Myšlenka pěstování uprostřed města představuje celosvětový fenomén, který zatím u nás ještě není rozšířen. Vypěstovat si cokoli, je v podstatě nástroj, jak lidi přimět k vzájemné komunikaci. Důležitá je i sama aktivita, kterou vyvíjejí – naučí se přece novým činnostem, vzájemně si radí… Navíc – jednnotlivé „záhonky“ nejsou oddělené žádnými ploty, a tak se může každý veřejně pochlubit svými výsledky. Dobré je i využití prázdného místa třeba po poškozeném zbouraném domě po povodni. Jedno takové se najde v Praze – Holešovicích.

Pěstební plocha jako dlaň

Přestože se tu pěstuje pouze na ploše 1 m2, je o tuto činnost nebývalý zájem. Především má smysl pro ty, kteří žádnou zahrádku nemají. Mnozí dokonce nikdy nic nevypěstovali a chtějí se třeba jen něco nového naučit.

O co ve stručnosti jde? Dát se dohromady s více lidmi a společně se starat o kus pozemku ve městě. Dokonce mezi domy, doslova uprostřed města, kde už jen samotná myšlenka vlastního pěstění musí působit jako nesmyslná nebo směšná. Vždyť je tu jen beton, špatný vzduch i zem, a co nezamknete na řetěz, to vám ukradou…

Nápad jménem pytel

Zelenina se tu ovšem nepěstuje v záhoncích, ale v pytlích naplněných zeminou (jeden pytel představuje onen 1 m2 plochy), které získáte formou pronájmu na celou sezónu. Po ukončení pěstebního období, tedy v říjnu, se pytle vysypou a uklidí. Příští jaro se pak plní čerstvou zeminou a vše začíná znovu. V pytlích je zemina navršena do výšky asi 50 cm, což rostlinám zajišťuje možnost dobře zakořenit. Celkem se využívá 120 pytlů, které plně zabírají vymezený prostor. Všechny jsou přitom obsazeny! Zájem mají především obyvatelé Holešovic, z největší části pak ti, kteří bydlí nedaleko, nebo na své pytle doslova vidí z oken. Věk zájemců se pohybuje mezi dvaceti až padesáti lety, jde tedy většinou o osoby v produktivním věku. Lidé se zde denně scházejí, mnohdy celé rodiny s dětmi, a je pro ně připravován i kulturní program, například loutkové divadlo.

Co se v mládí naučíš…

Maminky s malými dětmi využívají tuto činnost i jako velmi praktickou a naučnou, protože děti se tak odmalička učí samy si něco vypěstovat, a rozhodně nemají samy od sebe sklon k ničení… Pokud si někdo sám zkusí něco pěstovat, může pozorovat rostliny od stadia klíčení až do sklizně, a to je docela jistě skvělý výchovný proces. Výborné je i to, že každý dochází podle svého času a možností. Nespornou výhodu představuje i skutečnost, že konve a voda jsou přímo na místě, a tak není potřeba s sebou něco nosit.

Nejoblíbenější je plodová zelenina

Pytle jsou k dispozici zájemcům od poloviny dubna a do půle října. A co se sortimentu týká, najdete zde opravdu vše… Nejčastěji je asi vidět plodová zelenina, oblíbené jsou ale bylinky a najdou se tu i květiny. Odvážlivci se nebojí ani drobného ovoce, a tak některé pytle svítí jahodami. K vidění jsou ovšem i maliny. Tam, kde si jiný řekne, že to není možné, stačí se jít na pytlové minizahrádky podívat. Právě zde se dá totiž najít mnoho inspirace…

Článek z časopisu Recepty prima nápadů č. 9/2013