Zahrada

Oldřich Navrátil slaví narozeniny sázením česneku!

Byli jsme u toho a můžeme to dosvědčit. Zásadně o svých narozeninách sází česnek. Má je 22. října. Na Vysočině, kde v zapadlém koutě kousek od Třebíče obývá chalupu, kdysi součást mlýna, má pro česnek vyhrazen velký záhon. Při naší návštěvě už byl na půdě zmrzlý škraloup, ale stačilo ho železnými hráběmi rozbít a výsadba mohla začít.

Viděl jsem v září v jednom televizním programu, jak tam sázejí do země mokré stroužky, namočené do nějakého fungicidu, a okamžitě jsem volal receptářovým odborníkům a ptal se, jestli je ten termín nějakou pěstitelskou novinkou. Bylo mi řečeno, že sázet česnek v září je nesmysl. V půdě ještě žijí houby, které ho napadnou, a česnek skoro s jistotou zplesniví. Teplota půdy při výsadbě by neměla být v žádném případě vyšší než 9 °C. Mokrý by se neměl sázet už vůbec.

Oldřich Navrátil ten termín výsadby nemá z odborné literatury, ale z vlastní zkušenosti. Sází v uvedeném dni stroužky už mnoho let a pokaždé s úspěchem. Pravda, jednou to nevyšlo. To když vysadil česnek už pošesté na stejné místo. Od té doby záhony střídá. A nemoří ho žádným chemickým prostředkem. Označuje si také odrůdy, aby věděl, se kterou pokračovat v příštím roce. Něco dostane od kamarádů, něco koupí, nějaký česnek zbyde z minulé sklizně a pár stroužku si občas přinese z nějaké zahrádkářské výstavy. A to je asi jediná práce navíc, jinak považuje pěstování česneku za nejjednodušší činnost, jakou zná.

Český česnek, jehož nesporné kvality předčí česneky dovážené, se u nás přestal v posledních letech ve velkovýrobě pěstovat a spotřebitelé brzy pochopili, že si musejí pomoci sami. Ale není to u nás žádná novinka… Pamatuji se, jak jsem někdy kolem roku 1965 z obrazovky radil, jak si vypěstovat pár hlaviček v truhlíku na balkóně. Tehdy se u nás česneku pěstoval dostatek, jenže asi ho národohospodáři prodali do světa anebo vyměnili za něco, co považovali pro socialistický stát za potřebnější. Věřme, že se u nás najdou cesty, jak česnek znovu vrátit do velkovýroby. Ale ani vy jste ještě letos agrotechnickou lhůtu na výsadbu nepropásli. Slyšel jsem nedávno o rodině, která má štědrovečerní rituál sázet česnek. A prý jim úroda vždycky vyjde!

Text k foto

„Stačí hrábě, sázecí kolík a pár hlaviček – a máte v příštím roce vlastní česnek,“ říká Oldřich Navrátil.

Článek z RPN č. 12/2011