Interiér

MODERNÍ TOPIDLA NA DŘEVO

Starší INTERIÉROVÁ TOPIDLA na dřevo již obvykle nevyhovují jak z hlediska komfortu obsluhy, tak zejména úspory paliva a ochrany ovzduší. Proto budou muset být dříve či později VYMĚNĚNA. Při rozhodování o pořízen NOVÉHO TOPIDLA postupujeme systematicky: nejprve ve spolupráci s nezávislým odborníkem (topenářem) zjistíme potřebu tepla v interiéru a možnosti instalace topidla. V rámci svého finančního limitu pak VYTIPUJEME na trhu topidlo, které odpovídá NAŠÍ PŘEDSTAVĚ o designovém provedení.

Interiérová topidla na dřevo jsou u nás oblíbená již řadu let. Sortiment se ale mění. Asi čtvrtina nových majitelů má dnes krb nebo kamna s teplovodním výměníkem, tedy zdroj tepla, který dokáže vytápět celý byt nebo nízkoenergetický dům. Stále více se také využívají nejkomfortnější topidla na dřevo v interiéru – automatická peletová kamna. A co je třeba respektovat při výběru topidla?

VOLBA SPRÁVNÉHO VÝKONU

Základní podmínkou úspěchu je instalovat krbová kamna či krbovou vložku jen s takovým výkonem, který odpovídá tepelným ztrátám vytápěného prostoru. Topidla se zbytečně vysokým výkonem totiž po dosažení požadované teploty v prostoru musíme tlumit přivíráním přívodů spalovacího vzduchu. Tím dochází k nedokonalému spalování a zvýšení obsahu oxidů uhlíku a uhlovodíků (OGC) ve spalinách, k znečišťování skla dvířek, zvýšenému usazování zplodin v kouřovodech a celkově nehospodárnému provozu.

Řada výrobců uvádí rozpětí regulace výkonů u svých topidel od 30 až do 100 %. Toho však nelze vždy jednoduše dosáhnout, a proto je třeba vybírat spíše podle jmenovitého výkonu topidla, který by se měl blížit 2/3 tepelné ztráty vytápěného prostoru. Předpokladem je používání dostatečně suchého paliva (s vlhkostí max. do 25 %).

Skutečnou potřebu výkonu kamen či krbové vložky je však možné objektivně stanovit pouze na základě výpočtu tepelných ztrát vytápěného prostoru. Pro hrubý odhad může posloužit orientační výpočet pomocí objemu vytápěných prostorů tj. (výška × šířka × délka), který vydělíme průměrnými tepelnými ztrátami v ČR – přibližně 1 kW na 20 m3. Tento údaj je však nutné skutečně brát jako orientační (nezohledňuje kvalitu zateplení, typ oken nebo vlivy prostředí). Přesnou potřebu tepelného výkonu a jeho poměru do místnosti a otopné soustavy by měl vždy odborně vypočítat projektant. Toto zejména platí u rekonstrukcí domů a novostaveb v nízkoenergetickém standardu.

Schéma zapojení kamen výměníkem do otopné soustavyPŘÍVOD VZDUCHU

Moderním technickým řešením přívodu spalovacího vzduchu do krbových kamen a krbových vložek je externí přívod (někdy označovaný jako centrální přívod). Krbová kamna nebo krbové vložky, vybavené tímto přívodem, jsou vhodné především do domů rekonstruovaných nebo nízkoenergetických (zde je toto řešení dokonce téměř nevyhnutelné).

Pro přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru nejčastěji slouží otvor v zadní části topidla, zpravidla o průměru hrdla 100 mm. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti, kde jsou krbová kamna, krbová vložka či interiérový kotel umístěny, čímž se zpravidla zamezí mnohým nepříjemnostem, jež způsobuje nedostatečný přívod spalovacího vzduchu.

Výkon interiérového topidla také výrazně ovlivňuje dvojí, tzv. terciární spalování. Podstatou technického řešení je umožnit přirozené zásobování plamene spalovacím vzduchem v odpovídajícím místě podle momentální potřeby a fáze hoření. Jeho funkci poznáme nejvýrazněji prostřednictvím „injekčních“ plamínků, prýštících ze stran topeniště skrze malé otvory, umístěné nejčastěji v zadní nebo boční části topeniště. Tento systém zvyšuje celkovou účinnost kamen, což v konečném důsledku přináší nižší spotřebu paliva.

S VÝMĚNÍKEM

Úspornou variantou vytápění jsou krbová kamna či krbová vložka s teplovodním výměníkem, jež můžeme připojit na otopná tělesa či zásobníkový ohřívač vody. Při jejich koupi se ale ptáme nejen na výkon, ale také na emisní třídu. Nová krbová kamna totiž již nyní musí splňovat minimálně parametry jako u kotlů – na úrovni třetí emisní třídy podle ČSN EN 303-5 (a od roku 2022 pouze s hodnotami třídy 5, která je nejvyšší).

Topidlo s výměníkem můžeme připojit i ke stávající otopné soustavě s hlavním zdrojem tepla, například kotlem na pelety. Díky tomu docílíme snížení nákladů během topné sezóny.

Výkon výměníků krbových kamen se pohybuje nejčastěji mezi 4 až 15 kW. Krbové vložky s výměníkem bývají ale často konstruovány na vyšší výkon, běžně až 30 kW. Teplovodní výměník je schopen předávat do soustavy (otopných těles, podlahového vytápění, akumulačního zásobníku) v závislosti na typu kamen či krbové vložky přibližně 40 až 80 % z celkového tepelného výkonu topidla. Některá moderní kamna takto předávají až 90 % tepla do vody a pouze 10 % povrchem kamen. Tím nedochází k přehřívání vytápěné místnosti a teplo je rovnoměrně distribuováno otopnou soustavou do dalších prostor. Běžnou praxí je uvádět jen celkový výkon topidla s výměníkem. Důležitý je ale výkon předávaný do teplovodního výměníku při jmenovitém výkonu topidla. Tento údaj však mnohdy chybí.

K instalaci topidel s výměníkem je nutný projekt s výpočtem tepelných ztrát místností, ve kterých mají být radiátory použity. Montáž kamen a teplovodní soustavy by vždy měla provádět specializovaná topenářská firma. Firma také stanoví počet připojených radiátorů na základě výpočtu tepelných ztrát s ohledem na výkon výměníku – součtový výkon radiátorů musí odpovídat výkonu výměníku daného typu krbových kamen.

Krbová kamna či krbová vložka by měly mít jen výkon, který odpovídá tepelným ztrátám vytápěného prostoru

 

OBSLUHA NA DÁLKU

Pokud hledáme opravdu komfortní způsob vytápění dřevem, zvolíme automatická kamna na pelety. Jejich hlavní výhodou je účinná a snadná regulace na základě nastavené požadované teploty. Zajímavá je ovšem i možnost ovládat kamna na dálku. Například si můžeme na chalupě zatopit ještě před příjezdem. Umožní nám to dálkový GSM modul. Vysláním SMS nebo jen pouhým „prozvoněním“ se kamna automaticky zapnou nebo vypnou. Nakonec nás modul upozorní, že vše proběhlo v pořádku. Modul nás také průběžně informuje o teplotě v objektu a díky tomu se můžeme rozhodnout, zda kamna zapnout (případně vypnout). GSM modul se dá využít i jako alarm pro zabezpečení objektu pomocí prostorového čidla nebo spínacích kontaktů na dveře a okna.

KVALITNÍ KOMÍN

Pro funkční instalaci interiérového vytápění na tuhá paliva je velmi důležitý celkový stav komínu. Moderní krbová kamna obvykle vyžadují minimální tah komínu od 10 až 12 Pa, peletová kamna již od 6 Pa. Přesné požadavky na komín musí být součástí technické dokumentace každého topidla, splnění těchto podmínek ověří kominík. Krbová kamna nebo krbová vložka musí být napojena minimálně na stejný průměr komínu, jaký je uveden u samotného výrobku. Pokud by bylo topidlo napojeno na menší průměr komínu, nevvznikne dostatečný tah, což by vedlo například k úniku kouře při přikládání. Obecným pravidlem při zapojení krbových kamen do komína je použít maximálně 1,5 m trubek a pouze jedno koleno.

 

Kvalitní pelety mají mezinárodní certifikaci Enplus

CERTIFIKOVANÉ PELETY

Pozor při nákupu pelet do automatických kamen. Skutečně kvalitní pelety totiž mají mezinárodní certifikaci ENplus. Zákazník má zaručeno, že peleta vyhovuje normám a byla dodána odpovídajícím způsobem. A prodejci mají jistotu, že rozvážejí kvalitní pelety. Certifikace neznamená pro nikoho žádné zásadní náklady navíc. Naopak přispívá k lépe fungujícímu konkurenčnímu prostředí, protože zákazníci si mohou vybírat mezi více výrobci se stejnou kvalitou.

Výrobcům pelet zase certifikace přináší snadnější přístup na nové trhy. Hledejte tedy logo ENplus a identifikační číslo, které by mělo být (podle způsobu dodávky) vyznačeno na pytli nebo na dodacím listu.

Text: Radek Sýkora ve spolupráci se sdružením Klastr Česká peleta

Foto: archiv autora a firem Haas+Sohn, Romotop, Ecoflame, Eko-pel, Aduro, Schiedel a Klastr Česká peleta