Dům a stavba

Věncová tvárnice

Věncová tvárnice slouží jako ztracené bednění ztužujícího obvodového věnce nebo na dodatečné zateplení vnějších stěn.

  • Jednoduché ztracené bednění
  • Optimální tepelná izolace stropu
  • Jednoduchá montáž
  • Jednoduchá úprava rozměrů
  • Nízká objemová hmotnost
  • Podklad pod povrchové úpravy shodný se zdivem

Věncovou tvárnici lepíme tenkovrstvou zdicí maltou na celé úložné ploše a také na čele. Důkladnost slepení zaručí, že věncová tvárnice udrží i tlak betonu při opatrné betonáži věnce. Při převazování rohů dbáme na správné přiložení izolace.

Mezera mezi stropními dílci a věncovými tvárnicemi slouží na vytvoření věnce v úrovni stropu, který obíhá kolem celé stavby. V případě rohu je nutné zároveň převázat izolaci, aby se zabránilo vytvoření tepelného mostu.

Výztuž věnce je nejvýhodnější vytvořit formou armokošů s krytím výztuže betonem min. 15 mm.

Více informací na www.ytong.cz