Dům a stavba

Xella radí na co dát pozor při práci s příčkovkami Ytong

V nabídce stavebních materiálů najde stavebník pórobetonové příčkovky Ytong Klasik, vápenopískové příčky Silka, vaší pozornosti neměly uniknout ani obloukové příčkovky z pórobetonu Ytong. Sortiment doplňuje řada doplňků, které usnadňují stavbu příčky – překlady, výztužné pásy Ytofor, spojky, malty a další prvky stavebního systému Ytong. Práci s nimi zvládne opravdu každý, zvlášť když se bude držet doporučených návodů a stavebních postupů.

Příčkovky Ytong
Zdroj: Xella

Pórobetonové příčkovky Ytong

Nemusíte být profesionál z oboru nebo mít za sebou stavbu domu, přesto jste už o nich určitě slyšeli. Příčkovka Ytong Klasik je dostupná v šířkách od 75 do 250 mm a svou oblibu si získali nejen širokou nabídkou, ale i samotnými vlastnostmi pórobetonu Ytong – homogenitou, nízkou hmotností, snadnými úpravami a manipulací, jednoduchým vytvářením drážek a rozvodů či minimem odpadu.

Práci s nimi zvládne opravdu každý, zvlášť když se bude držet doporučených návodů a stavebních postupů. Jednou z častých a zbytečných chyb při práci s příčkovkami Ytong je používání nevhodných a výrobcem nedoporučených materiálů.

Společnost Xella má přitom ve svém produktovém portfoliu systémové prvky, které byly laboratorně vyvinuty tak, aby po jejich aplikaci celé dílo dlouhodobě fungovalo v plné kvalitě a plné spokojenosti stavebníka. Mezi důležité stavební materiály patří  při stavbě příček tenkovrstvá zdicí malta Ytong, která je pro zdění s příčkovkami Ytong jasnou volbou.

Práce s ní je snadná, přesto se občas vyskytnou chyby, které negativně ovlivní výsledek práce. Nejčastější chybou při jejím nanášení je tloušťka vrstvy malty, která by měla být maximálně 3 mm, tedy skutečně tenká vrstva.

Pokud nepoužijete systémovou maltu Ytong a nedodržíte doporučené tloušťky nanášení, mohou se vám ložné a styčné spáry překreslit do omítky jako vlásečnicové trhliny. Neméně důležitý je směr nanášení malty, kde vždy maltu nanášejte potřebným hřebenem ve směru zdiva, nikdy ne kolmo na zdivo.

Příčka Ytong
Zdroj: Xella

Mezi typickou chybu při stavbě příček patří nedodržení dilatace příčky od stropu a od bočních stěn

Nelepte příčkovku přímo na sousední stěnu nebo strop, ale nechte vždy mezi nimi a příčkou po obvodu dilatační spáru min. 10 mm, ideálně 15 mm. Po vyzdění vložte do takto vzniklé  mezery proužek minerální vlny nebo ji vyplňte nízkoexpanzní PUR pěnou.

Důležité je také správně kotvit příčku do nosných stěn a do stropu. Na to jsou určeny nerezové příčkové spojky, kterými se kotví každá druhá řada (pokud statik neurčí jinak). Pamatujte také na správné převazování příčkovek. První řadu příčkovek pokládejte do zakládací malty s dilatační mezerou mezi příčkou a obvodovou stěnou zhruba 15 mm od nosné konstrukce.

Kde a jak příčkovky Ytong použít?

Příčkovky šířky 75 mm můžete (nejlépe po statickém posouzení) použít na příčky malých rozměrů (WC, koupelna), které nejsou zatíženy vodorovnými silami a oslabeny instalačními drážkami. Příčkovky šířky 100 mm a více se používají na nenosné vnitřní stěny, dělící příčky, obezdívky, přizdívky a jiné interiérové prvky.

Pokud kladete důraz na akustiku a nechcete nebo nemůžete použít,volte příčkovky Ytong větších šířek. Příčkovky Ytong Klasik s šířkou 150, 200 a 250 mm plní požadavky současné akustické normy a výsledné parametry akustického útlumu ještě navýšíte pomocí speciální akustické omítky Ytong.

Atelier Barka
Atelier Barka | Zdroj: Xella

Důležité je i správné nářadí

Při práci s příčkovkami Ytong nepotřebujete žádné zvláštní materiály nebo vychytávky, základ je mít vodováhu a gumovou paličku, kterými hlídáte a udržujete rovinnost každé řady příčkovek. Užitečným pomocníkem je i zednická lžíce Ytong vhodné šířky, kterou se nanáší na příčkovky zdící malta.

ZDROJ: PR článek společnosti Xella