Dům a stavba

Stavbu příčky z Ytongu zvládnete snadno a rychle i svépomocí

Příčky jsou nenosné prvky svislé konstrukce a slouží pro členění vnitřních dispozic budovy. V sortimentu Xella je najdete jak u pórobetonu Ytong, tak i u vápenopískových tvárnic Silka. Zaoblené tvary lze vyzdít z prefabrikovaných oblých příček Ytong. Krátké video na youtube kanálu Ytong vám ukáže, jak při zdění příčky z Ytongu postupovat a na co si dát při práci pozor. Stručný pracovní postup najdete také v našem článku.

Stavba příčky z Ytongu
Zdroj: Xella

Polohu budoucí příčky si vyznačíme podle projektu s pomocí vodováhy tužkou na nosné stěně, přičemž dbáme na svislost

Na stěně vyznačíme obě hrany příčky a v místě budoucí příčky osadíme do ložné spáry nosného zdiva nerezovou spojku zdiva. Tuto spojku vmáčkneme do nanesené malty tak, aby polovina vyčnívala ven ze zdiva. Další možností je, že spojky zdiva ve spáře montážně fixujeme hřebíky s protikorozní povrchovou úpravou. Opět tak, aby polovina vyčnívala ven ze zdiva.

Stavba příčky z Ytongu
Stavba příčky z Ytongu | Zdroj: Xella

Pokračujeme ve zdění a dbáme na nanesení zdicí malty po celé šířce tvárnice

Spojky zdiva osadíme do každé druhé ložné spáry nosné stěny, pokud statik stavby neurčí jinak. Pod příčku rozprostřeme separační folii, např. asfaltovou lepenku, toto platí i pro založení příčky v patře. Zakládáme na Ytong tepelněizolační maltu tloušťky min. 10 mm pod celou plochou tvárnice. Dbáme na rovinnost založení první řady, kterou kontrolujeme vodováhou, případné nerovnosti korigujeme poklepem gumovou paličkou.

Stavba příčky z Ytongu
Stavba příčky z Ytongu | Zdroj: Xella

Mezi nosnou stěnou a příčkou necháme dilatační mezeru min. 10 mm

Do mezery vložíme pás minerální vlny nebo ji po vyzdění příčky vyplníme nízkoexpanzní montážní pěnou. V případě, kdy jsme nerezové spojky zdiva neosadili při zdění nosných stěn, můžeme příčky přichytit dodatečně pružně pomocí nerezové spojky zdiva ohnuté do L. Pro přichycení použijeme hmoždinku a šroub nebo hřebíky s protikorozní úpravou.

Nerezové spojky zdiva podmázneme zdicí maltou a následně přetáhneme maltou se zednickou lžící Ytong

Opět dbáme na správné převazování tvárnic. Vytvoření rohu v příčce je podobné pro všechny zdicí materiály. Zdicí maltu Ytong nanášíme celoplošně i na svislé plochy tvárnic. Příčka je oddělena od nosných stěn a v horní části od stropní konstrukce pružným stykem – vloženým pásem minerální vlny nebo nízkoexpanzní montážní pěnou.

Mezera mezi horní řadou tvárnic a stropní konstrukcí je min. 20 mm, ale může být i větší v závislosti na průhybu stropní konstrukce. Horní řadu tvárnic fixujeme ke stropní konstrukci pomocí nerezové spojky zdiva v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy po cca 1 200 mm (pokud statik stavby neurčí jinak).

Veškeré informace o příčkovách Ytong včetně doporučených pracovních postupů najdete na www.xella.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti Xella