Dům a stavba

Poradíme, jak postupovat při zdění obvodového nosného zdiva Ytong

Jakmile máte provedené založení rohů a usazení první vrstvy tvárnic do zakládací tepelněizolační malty Ytong, můžete přistoupit ke zdění obvodového nosného zdiva.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong

Necelé čtyři minuty dlouhé video vám ukáže, jak postupovat a na co si dát při práci pozor. Správný pracovní postup najdete také v našem článku.

Mezi rohovými tvárnicemi natáhněte zednickou šňůru, pomocí které založíte celou první řadu. První řadu tvárnic nosného zdiva pokládejte na Ytong zakládací maltu tepelněizolační. Její tloušťka se může měnit v závislosti na nerovnosti základové desky, min. tloušťka je 10 mm. Pro zdění při běžných teplotách používejte Ytong zdicí maltu, při nižších teplotách od 0 °C do 10 °C použijte Ytong/Silka zdicí maltu zimní. Rovinnost kontrolujte vodováhou, příp. latí minimální délky 1 m. Tvárnice Ytong se usazují poklepem gumovou paličkou. Další řady začínejte zdít vždy od rohů, osazením celé tvárnice pery ven. Před nanesením zdicí malty Ytong vždy očistěte povrch tvárnice od prachu a nečistot. Ytong zdicí malta by měla mít správnou konzistenci a při práci s ní je dobré používat zednickou lžíce Ytong.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong  | Zdroj: Xella

Je dobré si pamatovat, že v systému Ytong jsou jednotlivé prvky vyladěny tak, aby byl výsledek co nejlepší. Chybou je například záměna lepicí malty, což může způsobit praskliny. Často se dělají chyby při založení první řady tvárnic (není dobře vyrovnaná) a následné používání hrubých vrstev malty.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong  | Zdroj: Xella

Důležitá je i správná příprava zdící malty. Obsah pytle (17 kg) postupně vsypte do čisté vody o množství 4,8 litrů a promíchejte elektrickým pomaloběžným míchadlem s vhodným mísidlem, až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu hmotu promíchejte. V případě potřeby můžete maltu rozředit 1–2 dcl vody. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong  | Zdroj: Xella

Maltu natahujeme celoplošně v rovnoměrné vrstvě nanášecí lžící Ytong se zuby 5 x 5 mm na vodorovné, u hladkých tvárnic bez pera a drážky i na svislé spáry. Nanesení na svislou stěnu tvárnic dodržujte i u tvárnic pero drážka v napojení rohů a doplnění dořezů, tzn. vždy, když není spoj pero drážka. Do malty pokládejte vždy prachu zbavené tvárnice a doklepávejte je gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong  | Zdroj: Xella

Každou řadu zdíme podle důkladně napnuté zednické šňůry. Přesné osazení tvárnic kontrolujeme vodováhou! Případné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkem. Výhodou Ytongu je, že se nemusíte držet délkové modulace. Tvárnice vždy lehce uříznete na požadovaný rozměr a zpracujete skoro všechny odřezky.  Dodržujte také správnou vazbu tvárnic. Svislé přesahy tvárnic musí být minimálně 100 mm. Vodováhou, nebo jinou rovnou latí, kontrolujte zalícování tvárnic vodorovně i svisle!

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong  | Zdroj: Xella

V případě budoucích otvorů můžete jednoduše zaříznout tvárnici na požadovanou délku, a tak vytvořit hladké ostění bez drážek a kapes. Broušením ostění dosáhnete přesnou rovinnost pro osazení dveří a oken. Tvárnice se kladou co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong  | Zdroj: Xella

Maltu, která vyteče ze spáry, nikdy nerozmazávejte po ploše zdiva. Po zavadnutí ji seškrábněte ostrou hranou lžíce, nebo po vytvrzení ji jednoduše odstraňte zbroušením, příp. oklepáním. Při správném dodržení pracovního postupu je stavba čistá a odpad minimální.

Zdění obvodového nosného zdiva Ytong  | Zdroj: Xella

ZDROJ: PR článek společnosti Xella