Dům a stavba

Strop Ytong Ekonom smontujete jako stavebnici

Montovaný stropní systém Ytong Ekonom sestává z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek z pórobetonu Ytong. Železobetonové nosníky tvoří při montáži ztracené bednění a současně jsou oporou pro položení vložek Ytong. Strop nepotřebuje nadbetonávku a kari síť a jeho montáž je proto rychlá a bezpečná.

Strop Ytong Ekonom po dokončení
Zdroj: Xella

Vložkový strop Ytong Ekonom se hodí i pro svépomocné stavění, stačí postupovat podle návodu společnosti Xella pro stropy. Montáž stropu zvládnou díky nízké hmotnosti všech prvků dva lidé. Smontovat strop Ytong Ekonom není pro šikovné domácí mistry žádný problém, pomůckou může být jak video, tak i podrobně popsaný postup montáže. Základní informace navíc najdete i v našem článku.

montování stropu Ytong Ekonom
V době dodávky musí být na stavbě k dispozici technická specifikace stropu, podle níž před vyložením zkontrolujeme dodané zboží. Optimální je zajistit vyložení stropních nosníků přímo z vozidla na korunu zdi. | Zdroj: Xella

Po zabetonování věnců a žeber stropu je konstrukce druhý den pochozí a navíc tak rovná, že před dalšími pracemi není potřeba strop vyrovnávat dodatečnou vrstvou. Masivní strop Ytong Ekonom vám přinese kromě usnadnění stavebních prací i jiné výhody: například dobrou zvukovou izolaci, tlumení kročejového hluku a schopnost tepelné akumulace. V neposlední řadě oceníte i homogenitu materiálu, který ladí s dalšími prvky hrubé stavby z pórobetonu Ytong. V ceně dodávky stropu je navíc i kompletní dokumentace s autorizovanou statikou.

Strop Ytong Ekonom
Strop Ytong Ekonom představuje nejpřesnější konstrukci bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev. Dodává se v tloušťkách 200 a 250 mm. | Zdroj: Xella

Na začátku rozložíme nosníky podle přiloženého plánu kladení. Pro přesné určení vzdálenosti nosníků vložíme na každém konci nosníku vždy jednu stropní vložku. Pak přistoupíme k montáži podpůrné konstrukce, která zamezí nebezpečnému průhybu nosníků při zatížení položenými vložkami.

montování stropu Ytong Ekonom
Krajní řada vložek se ukládá rovnou na nosnou stěnu a může se podle potřeby zkrátit. | Zdroj: Xella

Krajní řada vložek se ukládá rovnou na nosnou stěnu a může se podle potřeby zkrátit. Minimální uložení stropní vložky na zdivu je 20 mm. Minimální uložení stropních nosníků na zdivo je 150 mm, pokud statický výpočet neurčí jinak. Pokud je rovinnost koruny zdi zajištěna přesností při zdění, není na horní ploše nosných zdí potřebný vyrovnávací věnec.

montování stropu Ytong Ekonom
Všechny prvky stropu Ytong Ekonom jsou lehké, takže montáž zvládnou dva pracovníci. | Zdroj: Xella

U stropu Ytong Ekonom se používají pro příčné vyztužení a propojení doplňkové nízké vložky, kladené ve vzdálenosti 1 m (po každé čtvrté vložce) nebo podle statického výpočtu. Jako příčné vyztužení použijeme betonářskou výztuž 8 mm, kterou vyvážeme na horní prut nosníků.

montování stropu Ytong Ekonom
V místě doplňkových vložek uložíme na horní výztuž nosníků, jako příčné ztužení a propojení, propojovací výztuž průměru 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců pomocí háků. | Zdroj: Xella

Těleso komínu musí okolo stropní konstrukce procházet volně. Pokud je v místě komínu navržený nosník, lze nosník zkrátit a podepřít jeho konec železobetonovou výměnou, obcházející těleso komínu. Podobně jako u komínu je možné provádět výměny i v jiných případech, např. při schodišti.

montování stropu Ytong Ekonom
Před betonáží stropu se provede kontrola podle výkresu skladby, jednak uložení betonářské oceli a předepsané navýšení. Strop důkladně navlhčíme vodou. Po stropě se dá chodit bez rizika přepadení. | Zdroj: Xella

Postupně ukládáme výztuž věnců podle kladečského plánu. Tato může sestávat z předem připravených armokošů. Na propojení výztuže v rozích nebo koutech používáme betonářskou ocel ve tvaru L ve smyslu plánu kladení. Jakmile jsou uloženy všechny vložky a provedené armatury celé konstrukce, porovnáme vodorovnou polohu stropu pomocí nivelačního přístroje nebo stavebního laseru. Střední podporu navýšíme o požadovanou hodnotu navýšení, která je závislá na rozpětí stropu. Předepsané polohy nosníků dosáhneme snadno pomocí nastavitelných stojek podpůrné konstrukce.

montování stropu Ytong Ekonom
Použitý beton musí mít požadovanou kvalitu. Směs musí být plastická, ne však řídká. | Zdroj: Xella

Před betonáží smontovaný strop doporučujeme při extrémních letních teplotách navlhčit vodou. Betonujeme betonem s předepsanou kvalitou. Ideální je použití čerpadla, práci je ale možné provádět i ručně. Betonovou směs důkladně hutníme nejlépe ponorným vibrátorem.

Strop Ytong Ekonom po dokončení
Strop Ytong Ekonom po dokončení | Zdroj: Xella

Po zabetonování stropu Ytong Ekonom je konstrukce druhý den pochozí a je možné provádět stavební práce na dalším podlaží. Je však nutné dbát na to, aby nedošlo k přetížení montážních podpěr pod stropem. V průběhu prvního týdne až prvních deseti dnů je třeba beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci je možné odstranit nejdříve po 28 dnech, když beton dosáhne zaručenou pevnost a konstrukce je nosná.

ZDROJ: PR článek společnosti  Xella