Dům a stavba

Nové výztužné pásy Ytofor nabízí systémové řešení vyztužení namáhaných stěn

Aplikace této novinky v sortimentu společnosti Xella zvyšuje pevnost stěny v ohybu a eliminuje deformace stěny při zvýšeném zatížení nebo velkých rozměrech stěny.

Výztužný pás Ytofor
Zdroj: Xella

Pásy Ytofor jsou vhodným konstrukčním doplňkem stavebního systému Ytong a při zdění s tvárnicemi Ytong a Silka se používají pro vyztužení ložné (vodorovné) spáry obvodových i vnitřních nosných a nenosných stěn stavební konstrukce nebo jejich částí. Aplikace této novinky v sortimentu společnosti Xella zvyšuje pevnost stěny v ohybu a eliminuje deformace stěny při zvýšeném zatížení nebo velkých rozměrech stěny. Pásy se dobře uplatní i jako vyztužení parapetního zdiva pod otvorem (okna ap.). Výhodou těchto pásů je také skutečnost, že je můžete použít pro jakoukoliv šířku stěny.

Výztužný pás Ytofor je dostupný v rolích o délce 30 m a šířkách 40 a 80 mm a tvoří jej síť spletených ocelových pozinkovaných drátků, která je obalena polypropylenovými prameny a příčně vyztužena skleněnými vlákny. Pásy jsou odolné, lehké a jednoduchá je i manipulace a zpracování.

Roli stačí nasucho rozvinout na vyztužovanou řadu tvárnic a dle potřeby pokrátit nůžkami na plech. Podle šířky zdiva se volí i šířka výztužného pásu, přičemž při použití jednoho pásu ukládáte tento do osy zdiva, při použití dvou pásů se oba umístí min. 20 mm od okraje zdiva (líce stěny). Styk dvou pásů se provádí maximálně v jedné vrstvě vzájemným překrytím v šířce min. 250 mm. Přesnou lžící Ytong v odpovídající šířce zdiva pak nanesete tenkovrstvou Ytong zdicí maltu v tloušťce 1 – 3 mm. Zásadně je přitom potřeba dodržet celoplošné maltování celé ložné spáry.

Aplikace výztužných pásů Ytofor

Aplikace výztužných pásů Ytofor
Roli rozvineme na řadu tvárnic | Zdroj: Xella
Aplikace výztužných pásů Ytofor
V případě potřeby pokrátíme nůžkami na plech. | Zdroj: Xella
Aplikace výztužných pásů Ytofor
Celoplošně naneseme tenkovrstvou Ytong zdicí maltu přesnou lžící Ytong v příslušné šířce. | Zdroj: Xella

Při aplikaci výztužných pásů Ytofor se musí dodržet konstrukční zásady provedení přesahu pásů. Jak bylo uvedeno výše, vzájemný přesah je minimálně 250 mm. Dále se přesah nesmí provést ve stejných místech v řadách nad sebou. Doporučená vzdálenost vystřídání míst přesahu v řadách nad sebou je minimálně 1000 mm.

Pohled zboku a půdorys výztužných pásů Ytofor
Zdroj: Xella

V běžných stavbách se výztužné pásy Ytofor nejvíce využijí v parapetním zdivu pod okenním otvorem. Zdivo pod okenním otvorem je oslabené a je vhodné ho vyztužit, když je otvor širší více než 1,5 m. Pomocí výztužných pásů Ytofor se zdivo vyztuží snadno, rychle a pohodlně. Výztužný pás Ytofor se vloží do 2 řad pod sebou (do předposlední a poslední spáry pod otvorem). Přesah pásu za okraj ostění musí být minimálně 1 m.

Výztužné pásy
Zdroj: Xella

ZDROJ: PR článek společnosti XELLA