Dům a stavba

Rychlé a snadné řešení stavby s pórobetonovými tvárnicemi Ytong

Tvárnice Ytong jsou oblíbené i díky možnosti stavět s jedním materiálem celý dům od suterénu až po střechu. Minimum stavebního odpadu ocení stavební firmy, eliminaci tepelných mostů při zdění s tvárnicemi Ytong pak stavebník a budoucí uživatel stavby.

stavba domu z pórobetonových tvárnic YTONG
Zdroj: XELLA

Systémové stavění s Ytongem však znamená mnohem širší možnosti, kromě tvárnic a překladů jsou to díly pro výstavbu stropu, střechy, schodů. Tyto stavební prvky přispívají k vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem a zvyšují celkový komfort bydlení. Tepelněizolační pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ jsou ideální pro jednovrstvé zdění bez zateplování, a to i u nízkoenergetických a pasivních domů.

Při stavbě svépomocí dejte pozor na nepřesné dořezávání tvárnic Ytong, které je příčinou vzniku tepelných mostů

Pórobetonové tvárnice jsou opravdu jednoduché na dořezávání, téměř přesně na mm je lze nařezat ruční vídiovou pilou nebo elektrickou pilou. Důležité je správné provedení dořezávání zdiva hlavně u jednovrstvého zdiva, kde často technici společnosti Xella vidí nesprávně dořezané tvárnice, např. pero na pero.

Důsledkem je vznik mezery v jednovrstvém zdivu (styčná spára) o tloušťce cca 1 až 2 cm, čímž ve stěně vznikne tepelný most. Tato pera na tvárnici přitom lze jednoduše seříznout a následně tvárnice slepit pomocí lepicí malty přesně na 1 až 2 mm. Správně provedené řezání tvárnic tak napomáhá dodržovat požadované tepelněizolační vlastnosti zdiva.

U zdění příček z pórobetonu Ytong pamatujte na dilatace

Mezi opakovanou chybu při zdění příček z Ytongu patří nedodržení dilatování příčky od stropu a od bočních stěn. Vždy se musí nechat dilatační spára po obvodu min. 10 mm. Následně do této mezery vložíme proužek minerální vlny nebo ji vyplníme nízkoexpazní PUR pěnou. Důležité je také kotvení příčky do nosných stěn a do stropu. To se musí provést pomocí spojky v každé druhé řadě (pokud statik neurčí jinak).

Při výstavbě využívejte systémovou nabídku Ytong

Pórobetonové tvárnice Ytong jsou základ, ale maximální efektivitu vám při výstavbě zaručí využití dalších prvků ze sortimentu stavby – schodiště, překlady, profily, stropy, střecha nebo omítky.

Důležité je také nezapomenout na zaizolování doplňkových konstrukcí, které jsou kvůli svým mechanickým vlastnostem z jiných materiálů než je pórobeton (ŽB věnec, ŽB strop, ŽB překlad….).

U hrubé stavby je ideální použít co nejvíce konstrukčních prvků z jednoho systému – tím pádem bude obálka budovy kompaktní. Společnost Xella takový kompletní stavební systém nabízí. Dodržíme-li všechny tyto stavební postupy a eliminujeme nejčastější chyby při hrubé stavbě, tak tím pádem umíme předejít vzniku různých nežádoucích trhlin, vzniku tepelných mostů apod.

ZDROJ: PR článek společnosti XELLA