Dům a stavba

Pórobeton Ytong — ucelený vysoce kvalitní stavební systém se všemi prvky od suterénu až po střechu

Aniž byste museli slevit z kvality, můžete si postavit dům od sklepa po střechu z jednoho stavebního materiálu. Pórobeton Ytong dovoluje stavět rychle díky velikosti a ergonomii tvárnic, snadnému řezání díky Ytongu snížit náklady na novou stavbu a použití tenkovrstvé malty.

pórobeton Ytong
Zdroj: XELLA

U Ytongu není potřeba další izolační materiál, protože samotný pórobeton Ytong je velmi dobrý izolant. Díky tomu klient ušetří na nákladech za materiál, na hodinách práce na stavbě a na případných nákladech na nájem, protože se může rychleji nastěhovat do svého nového domova.

Vyhnout se dodatečnému izolačnímu materiálu je výhodné. Jednak nehrozí riziko špatné instalace (se všemi negativními důsledky, jako je vzlínající vlhkost nebo tepelné mosty) a izolační hodnota vaší nové stavby se v průběhu let nesníží (dodatečné izolační materiály mohou podléhat opotřebení).

Ytong poskytuje potřebné teplo

Pórobeton Ytong je lehký stavební materiál z vápna, cementu a písku, který se skládá z více než poloviny z miniaturních zkamenělých buněk naplněných vzduchem. Takto uzavřený vzduch dává pórobetonu jeho charakteristické a jedinečné vlastnosti, pokud jde o tepelnou izolaci, akumulaci tepla, požární odolnost a odolnost vůči vlhkosti.

Pórobetonová tvárnice tak představuje materiál, který je zároveň nosný i izolační. Při stavbě z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ není nutné používat na vnějších stěnách domů s téměř nulovou spotřebou další izolační materiál. Kdo staví s Ytongem, užívá si teplý vnější plášť bez tepelných mostů.

Pórobetonové zdivo usnadňuje další řemeslné práce

Vyzdit hrubou stavbu s lehkými a přesnými pórobetonovými tvárnicemi je předpokladem rychlého postupu dalších řemesel. Práce s pórobetonem Ytong je ve srovnání s jinými materiály pohodovější, použití tvárnic dodává stavbě vysokou efektivitu, realizace je rychlejší, při správné aplikaci je minimální odpad.

Rychlost návazných řemeslných prací v oblasti hrubých rozvodů elektroinstalace a vodotopenářských instalací je zárukou výrazného zrychlení a snížení dodatečných nákladů na stavbu. Celý dům je maximální přesný, což usnadňuje nanášení vnitřních a vnějších omítek.

ZDROJ: PR článek společnosti XELLA