Atlas

Nesytka rybízová (vadnutí angreštu, odumírání angreštu)

Starší a přehuštěné keříky angreštu může napadnout škůdce nesytka rybízová. Projevuje se vadnutím a postupným odumíráním výhonků angreštu.

nesytka rybízová
Nesytka rybízová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Napadení angreštu tímto škůdcem se projevuje vadnutím a postupným odumíráním výhonků angreštu. Při bližším pozorování je možné vidět chodbičky, které jsou naplněné trusem a žijí v nich larvy škůdců. Problém se děje nejčastěji v období dozrávání plodů. Potkat se s tímto škůdcem můžeme zejména u velmi slabých a starých jedinců, případně v příliš přehuštěných výsadbách. Dospělý jedinec je černé barvy.

Chemická ochrana

Není potřeba, při masivnějším rozšíření je ale třeba použít postřik přípravkem Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Všechny poškozené výhonky je třeba průběžně odstraňovat a spálit. Ideální je stříhat je i s kouskem zdravé části.

Prevence

Pěstování angreštů v ideálních podmínkách, pravidelný řez a prosvětlování, průběžné zmlazování porostů, pravidelný monitoring zdravotního stavu rostlin. Při zjištění problému je třeba okamžitě zasáhnout.

vadnutí výhonků angreštu; odumírání výhonků angreštu; tmavé chodbičky ve výhoncích angreštu; larvy ve výhoncích angreštu; angrešt; škůdce angreštu; nesytka rybízová