Atlas

Bejlomorka maková (zakrslé makovice, prázdné makovice)

Zakrslé makovice a nízký obsah semínek v nich způsobuje bejlomorka maková.

Projevy

Oranžovočervené larvy tohoto drobného škůdce se vyvíjejí uvnitř makovic, kde vysávají pletiva vnitřní strany mladších makovic. Makovice zakrsnou a obsah semen v nich je nízký. Semena jsou nekvalitní. Při silném napadení dochází k úplnému zničení makovice.

Chemická ochrana

V čase rojení škůdců je možné použít přípravek Mospilan 20 SP. Ideální je použít při aplikaci i smáčedlo, například Silwet.

Prevence

Používání kvalitního a mořeného osiva, důsledný výběr a střídání pěstitelských ploch, volba řidšího sponu, přiměřený výživový a závlahový režim, důležitý je i průběžný monitoring výskytu chorob a škůdců.

oranžové larvy v makovicích; načervenalé larvy v makovicích; zakrsnutí makovic; deformování makovic; škůdce máku; mák; červíci v máku