Zdraví

Rozpoznejte včas riziko mozkové mrtvice

Věděli jste, že nejčastější příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární onemocnění včetně mozkové mrtvice? Mezi dva hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních příhod patří hypertenze a fibrilace síní. Odhaduje se, že v současnosti trpí více než 1 miliarda lidí hypertenzí a více než 30 milionů lidí na celém světě trápí fibrilací síní.

Hypertenze může způsobit postupné poškození cév v mozku. Takto poškozené cévy mohou prasknout nebo se ucpat a následně způsobit mozkovou mrtvici. Dalším rizikovým faktorem, který může mít za následek mozkovou mrtvici je fibrilace síní, která je nejčastější poruchou srdečního rytmu a často vyústí v rychlý a nepravidelný srdeční rytmus. Ten pak způsobí hromadění krve v srdečních síních, kde se vytvoří krevní sraženina, tzv. trombus. Pokud se trombus nebo jeho kousky oddělí a cestují do mozku, mohou způsobit mozkovou mrtvici.

Nejdůležitější je prevence

Výzkumy ukazují, že domácí měření krevního tlaku je spolehlivý způsob, jak předpovědět riziko onemocnění a předejít tak cévní mozkové mrtvici. Dnes jsou již na trhu k dostání tlakoměry, které disponují indikátory nepravidelné srdeční akce a s více než 90% přesností dokážou odhalit síňovou fibrilaci, která může mít za následek cévní mozkovou mrtvici. Především u starších pacientů bychom takovému zjištění měli věnovat vysokou pozornost a vybírat proto tlakoměr zodpovědně. Je důležité zakoupit takový přístroj, který je klinicky ověřen a poskytne nám tak jistotu a spolehlivé výsledky.

Měření v pohodlí domova

Lékaři mohou pacienty zkontrolovat ve své ordinaci, ale domácí kontrola v klidu a pohodlí domova může zvýšit pravděpodobnost zachycení nepravidelného srdečního rytmu, včetně fibrilace síní u rizikových skupin pacientů. V případě domácího měřením bychom měli zpozornět při hodnotách systolického krevního tlaku nad 135 mm / Hg, kdy už může hrozit zvýšené riziko trombotické cévní mozkové mrtvice.

Extra TIP: Většina pacientů, kteří používají digitální tonometr pro měření tlaku v domácím prostředí, bohužel nezná zásady správného měření tlaku. Je třeba používat tonometr s manžetou na paži, které usnadňují a zpřesňují měření tlaku kontrolou správného utažení manžety, upozorňují na přítomnost arytmie (nepravidelného tepu) a zkrácením měření umožňují i změření tlaku při některých arytmiích. Měření je mnohem jednodušší a přesnější, jelikož je nemožné manžetu špatně umístit. Zároveň umí vyhodnotit i hypertenzi a fibrilaci síní. Studie s použitím EKG ukázaly, že vyhodnocení nepravidelného srdečního rytmu odhalí tonometry s více než 90% přesností. Je-li detekován nepravidelný srdeční rytmus dvakrát nebo vícekrát během měření, symbol nepravidelné srdeční akce se zobrazí na displeji a pacienta tak včas upozorní.

Měření krevního tlaku v domácím prostředí

Před měřením tlaku krve alespoň 5 minut vsedě odpočívejte.
Nejméně 30 minut před měřením NEKUŘTE a NEPIJTE ALKOHOL.
Tlak si měřte vsedě s opřenými zády a s podepřenou paží, která by měla být na úrovni srdce, obě nohy mějte na zemi (nezkřížené). Během měření nemluvte a nehýbejte se.
Tlak měřte vždy na stejné paži.
Vyhrňte si rukáv – nikdy nedávejte manžetu přes oblečení. Na paži si dejte manžetu tonometru, okraj manžety by měl končit zhruba 2 centimetry nad loketní jamkou. Mezi manžetou a paží by měl být prostor maximálně na jeden prst. Předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovni srdce.

Nepřehlédněte