Zdraví

Praktický průvodce k udržitelnějšímu životu

V dnešním světě je udržitelnost domácností, ale i jednotlivce stále důležitější. Klimatické změny a problémy s obrovským množstvím odpadu nás nutí přehodnotit životní styl a způsob, jakým spotřebováváme zdroje.

Objímání stromu
Zdroj: Shutterstock

Snížení uhlíkové stopy je naší povinností, ale i moderním životním trendem. Poradíme vám prostřednictvím několika jednoduchých a zároveň účinných tipů, jak na udržitelnost.

Minimalizujte plastový odpad

Plasty patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. Zkuste minimalizovat používání jednorázových plastových výrobků, jako jsou plastové tašky, lahve a obaly na jídlo. Místo toho volte opět použitelné alternativy, jako jsou látkové tašky, skleněné lahve nebo produkty cirkulární ekonomiky, kde má odpad další uplatnění.

Věděli jste, že také papírové krabičky na jídlo obsahují plast a jsou tím pádem nerecyklovatelné? Plastový povrch se nachází uvnitř krabičky, aby dokázala udržet stálou teplotu jídla. Alternativou jsou vratné plastové krabičky, které nabízejí některé restaurace.

Plastová láhev
Plastové lahve jsou častým koloritem českých měst a krajiny. | Zdroj: Shutterstock

Plastový odpad se také zásadně podílí na znečištění oceánů, moří, jejich pobřeží, řek, jezer i potoků. A možná by vás překvapilo, že plastový odpad z řeky uprostřed Evropy může nakonec skončit v deltě Dunaje a v Černém moři.

Plastový odpad má extrémně dlouhou životnost a délku rozpadu. Například plastová láhev se rozpadá 100 až 1 000 let v závislosti na hustotě použitého plastu.

Recyklujte a třiďte odpad

Recyklace je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit tvorbu odpadu v domácnosti. Ujistěte se, že třídíte svůj odpad správně a recyklujte vše, co je možné. Snížením množství komunálního odpadu ulevíte životnímu prostředí, protože komunál se obvykle spaluje nebo se odváží na skládky. 

Skládka
Komunální odpad často končí na skládkách. | Zdroj: Shutterstock

Kromě toho můžete přemýšlet o tom, jak tzv. upcyklovat staré věci a vytvořít z nich nové. Nevyhazujte proto starý nábytek a drobnosti, které můžete repasovat nebo jim dát úplně jiný účel. Odvezením do sběrného dvora opět vytvoříte odpad.

Nábytek jako odpad
I starý nábytek se ještě může někomu hodit a nemusí skončit ve sběrném dvoře. | Zdroj: iStock

A když už nevíte, co s takovou věcí, zkuste ji někomu nabídnout za peníze, ale klidně i za odvoz. I když se vám to nemusí zdát, ještě může dobře sloužit někomu jinému.

Zvolte dopravní prostředky pro udržitelnost

Češi patří mezi velmi mobilní obyvatele Evropy, ale velká část z nich využívá především automobilovou přepravu. A právě automobily jsou jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů. Zkuste snížit svou uhlíkovou stopu tím, že budete více využívat hromadnou dopravu, jízdu na kole nebo chůzi. Pokud to není možné, zvažte nákup ekologičtějšího vozidla.

Ne všude je to ale možné. Záleží na rozvoji infrastruktury ve vašem městě, obci a celém regionu. Proto zvažte možnosti, které jsou pro vás fyzicky, časově a finančně pohodlné. V některých oblastech je jednoduše cestování autem nutnost, jinak se nikam nedostanete, přesto nemusí jít udržitelnost stranou.

Kolona aut
Velká část automobilů je obsazená je jedním člověkem. | Zdroj: Shutterstock

I v případě nutnosti přepravy automobilem se nabízí varianta. Svou cestu můžete sdílet, tedy nabídnout známým, přátelům, ale i cizím lidem žijícím poblíž, že se svezete ve více lidech a přispějete si vzájemně na pohonné hmoty. Pokud v jednom autě pojedou 4 lidé, pak nemusí stejnou trasu absolvovat 4 auta.

Šetřete energii pro udržitelnost

Energetická spotřeba má významný vliv na uhlíkovou stopu. Zkuste šetřit energii tím, že vypnete nevyužívaná zařízení, zvolíte úsporné osvětlení a izolujete svůj domov, aby zůstal teplý v zimě a chladný v létě.

Využít lze chytré spotřebiče a zásuvky, které se dají ovládat i pomocí hlasu nebo mobilem. Pro rekonstrukci obydlí si nechte v rámci projektu zpracovat i možnost státní podpory z Nové zelené úsporám a dalších dotačních programů.

Smart zásuvka
I malými krůčky je možné ovlivnit spotřebu energií. | Zdroj: Shutterstock

Základem pro snížení objemu spotřebované energie je nepřetápění interiéru. Škodíte tím nejen zdraví, ale také navyšujete spotřebu energie za vytápění.

Přejděte na obnovitelné zdroje

Jednou z variant, jak dlouhodobě ušetřit za energie, je přechod k obnovitelným zdrojům. To můžete udělat několika způsoby:

  • Využijte tzv. zelenou energii pro váš dům formou instalace fotovoltaických panelů nebo tepelného čerpadla. Je třeba počítat s velkou počáteční investicí. Sice může finance z velké části pokrýt dotace, ale vyplácí se zpětně a ne stoprocentně.
  • Pokud finance nemáte, změňte dodavatele energií, který garantuje dodávky zelené energie z obnovitelných zdrojů.
  • Podpořte v referendech výstavbu solárních a větrných elektráren. Jejich dopad na životní prostředí je oproti budování plynové distribuční sítě nebo uhelných elektráren mizivý. Moderní větrné elektrárny mají hlučnost pouze 40 dB, a to do vzdálenosti 500 metrů. Pro představu minimální hlučnost osobního auta je 74 dB, nákladního 80 dB. Moderní pračky musí splňovat normu maximálně 50 dB pro tichý chod. U větrných elektráren se hlučnost navíc měří u turbíny, která se nachází několik desítek metrů nad zemí, takže jsou dB reálně nižší. Firmy, které se zabývají zelenou energetikou, mnohdy obcím také nabízí různé výhody jako kompenzaci – investice do infrastruktury, kanalizace, příspěvek do rozpočtu atd.

Podpořte místní produkci potravin

Dovážení potravin z velké vzdálenosti generuje velké množství emisí skleníkových plynů. Pokud máte možnost, podpořte místní farmy, výrobce a chovatele. Často své produkty nabízí v mnohem vyšší kvalitě a za příznivější ceny. Zároveň tím podpoříte lokální a regionální ekonomiku a ulevíte dopravě.

Jablka
Nejkvalitnější produkty získáte u malých farmářů a pěstitelů ve vašem okolí. | Zdroj: Shutterstock

Všechny potraviny ze zahraničí jsou v České republice převáženy v drtivé většině nákladní dopravou. I proto každý ušetřený kamion pomáhá zlepšit ovzduší a také hustotu dopravy. 

Nakupujte uvážlivě

Přemýšlejte dvakrát, než nakoupíte nový výrobek. Zvažte jeho trvanlivost a udržitelnost. Minimalizujte množství věcí, které kupujete. Upřednostňujte kvalitu před kvantitou. Tím snížíte množství odpadu a vytvoříte méně spotřeby. 

Nákupy
Masové nakupování rozhodně není prvkem, který vede k udržitelnosti. | Zdroj: Shutterstock

Tento krok bude mít také za následek podporu kvalitních výrobců a nikoliv dovozců levného zboží pocházejícího většinou z Asie. Opět tím ulevíte i přepravě těžkou nákladní dopravou. 

Sdílejte udržitelnost

Sdílení věcí, jako jsou auta, nástroje a zahradní nářadí, může snížit množství výroby nových věcí a odpadu. Zapojte se do místních udržitelných iniciativ a podílejte se na ochraně životního prostředí ve vaší komunitě.

Udržitelné tipy jsou jednoduché a mohou mít významný vliv na snižování uhlíkové stopy a tvorby odpadu. Každý z nás má možnost přispět k ochraně životního prostředí tím, že změní své spotřebitelské návyky a životní styl. Udržitelnost není jen módní slovo, ale jde o způsob, jakým můžeme zachovat naši planetu pro budoucí generace.

Fotogalerie

Text: Martin Sítek
Foto: Shutterstock, iStock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů