Zahrada

Vybíráme vodní rostliny

Pokud jste si na zahradě zřídili jezírko nebo rybníček, budete potřebovat i vodní rostliny. Rybníček bez zeleně by připomínal spíše betonovou nádržku než malý biotop. A ruku v ruce s rostlinami k vodě neodmyslitelně patří i živočichové, které voda za krátký čas sama přiláká. Na své zahrádce tak můžete vytvořit domov nejen larvám nejrůznějšího hmyzu, ale také žabám a čolkům. Vděční však budou za vodu i ptáci, kteří se sem budou chodit koupat a pít.

Připravila: Ludmila Dušková, foto: autorka

Významnou funkci plní vodní rostliny i tím, že jejich listy z části zakryjí vodní hladinu, a tím vytvoří stín. Zabraňují tak enormnímu bujení řas a v teplých letních dnech regulují přehřívání vody; zlepšují tak podmínky pro vysazené ryby.

Vhodné druhyjez

Pro osázení potřebujeme druhy jak do hluboké, tak i mělčí vody. Zde mají své místo lekníny (Nymphaea). Obrovský sortiment zahrnuje druhy nejen pro hluboký rybník, ale i ty, kterým stačí 30 cm výška hladiny. Leknínu se podobá stulík (Nuphar), který je ovšem méně náročný z hlediska pěstování.

Plovoucí rostliny

Jejich listy a stonky plavou volně na hladině nebo pod ní, zatímco květy spočívají na hladině. Mezi nejznámější patří vodní hyacint (Eichornia) a babelka (Pistia). Nevýhodou obou druhů je malá odolnost proti mrazu. Rostliny lze buď ne příliš jednoduše přezimovat nebo každý rok zjara koupit nové. Rozrůstají se však celkem rychle, a tak stačí jen pár kusů.

jez2

Pobřežní rostliny

Mají kořeny ponořené, listy a květy nad vodou. Jsou důležité proto, že tvoří hranici – plynulý přechod mezi vodou a okolím nádrže. Slouží v první řadě jako dekorace. Patří sem velké množství rostlinných druhů. Za jeden z nejzajímavějších díky trojcípým listům a růžovým květům platí vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Rozhodně by neměl chybět puškvorec (Acorus), vhodný pro všechny začátečníky; je nenáročný a roste rychle. Avšak pozor! Je poměrně expanzivní, proto mu do cesty nestavíme méně vzrůstné druhy, ale vymezíme mu dostatečný prostor. Blatouch (Caltha) je trvalka všem dobře známá i z podmáčených a zaplavovaných luk nebo z příkopů; pěkný je kultivar ´Plena´ s plnými květy. Krásná je také houtunia (Houttuynia), a to zejména kultivar ´Variegata´, který má velmi dekorativní, pestře zbarvené listy a velmi snadno se rozšiřuje pomocí podzemních oddenků. Kosatec (Iris) by neměl chybět v žádném jezírku; vedle estetické funkce má i velký význam ekologický. Jeho kořeny fungují jako biologický filtr a pomáhají tak udržovat vodu nádherně čistou. Za účelem dekorace se dají použít i ještě nezralé palice orobince (Typha). Zejména kultivar ´Minima´působí velmi pěkně, protože jeho květenství není klasicky válcovité (doutníky), ale téměř kulaté. Hezky vypadá nejen v aranžmá, ale i na okraji vodní plochy. U orobince buďte stejně obezřetní jako u puškvorce a dopřejte mu dostatek místa pro růst. Určitě nezapomeňte na přesličku (Equisetum) a ostřice (Carex). Z široké skupiny ostřic je nádherný Carex grayi, jehož květenství připomíná zelené ostnaté míčky. Některé přesličky zase mají velmi zajímavé stonky, které vynikají svou strukturou a článkováním

Bahenní rostlinystrom

Jejich kořeny rostou ve vlhké půdě a listy s květy jsou nad povrchem půdy. Vyžadují vlhkou půdu, bohatou na humus, trvalé zaplavení ale nesnášejí. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří funkie (Hosta); mají nádherné dekorativní listy v mnoha barevných variacích a navíc ještě nádherně kvetou. Velmi dekorativní květenství má i čechrava (Astilbe). Kvete od bílé po růžovou, červenou až fialovou. Kejklířka (Kumulus) má v sortimentu kultivar ´Whitecroft Scarlet´, s květy zářivě červenými. Velmi nenáročné a rychle rostoucí je rdesno (Polygonum bistorta) se svými růžovými květními klasy.

vys

Výsadba

K vysazování používejte pouze substrát určený přímo pro vodní rostliny. Nakoupené sazenice nikdy nenechávejte v jejich původních obalech. Sázejí se buď přímo do dna či břehů, nebo do speciálních děrovaných květináčů. Plastové bazénové formy mají přímo vyhloubené kapsy, které stačí substrátem jen naplnit. U jezírek z plastové folie se kapsy budují při tvorbě jezírka přivařením dalšího kusu folie. Vždy respektujte, do jaké skupiny daná rostlina patří, a podle toho ji vysazujte.

Článek z RPN č. 9/2011