Zahrada

Jak otestovat pH půdy v domácích podmínkách

Zatímco důkladné laboratorní rozbory půdy jsou finančně náročné, určit pH půdy svépomocně je celkem jednoduché.

Test pH půdy v domácích podmínkách

Takovýto pH test se dá zakoupit v některých zahradních centrech, hobby marketech nebo přes internet. Stupnice má 14 bodů. Číslo 7 je pomyslný střed a znamená neutrální reakci. Všechny hodnoty menší než 7 označují kyselou reakci a vyšší než 7 alkalickou. Naštěstí většině rostlin nedělá problém mírná odchylka od neutrálu.

Tip: Vzorky půdy vezměte ze tří až pěti různých míst zahrady, protože půda může být vzhledem k dosud pěstovaným rostlinám, případně bývalé stavební činnosti, různá i na jednom pozemku.


Odebírání vzorku

Pomocí malé lopatky vezměte malý vzorek půdy bez příměsí kořínků a zbytků rostlin. Každou zvlášť dejte do plastového sáčku a označte.

Zalijte vzorek roztokem

Podle návodu v zakoupeném testeru dejte do zkumavky vzorek půdy a zalijte po označenou rysku přiloženým roztokem.

Zatřeste zkumavkou

Na zkumavku nasaďte víčko. Přidržte ho prstem a zkumavkou dobře zatřeste. Položte ji na rovnou plochu a počkejte, než se půda usadí.

Test pH půdy v domácích podmínkách: roztok oddělený od půdy a zabarvený do pH půdy

Papírek se stupnicí

Roztok pomalu mění barvu. Dodržte časový limit doporučený v návodu a ke zkumavce přiložte papírek se stupnicí. Podle barvy se hned dozvíte výsledek.

Text: redakce
Foto: iStock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů