Zahrada

Přípravky firmy Bayer pomáhají pěstitelům

Moniliová hniloba a moniliový úžeh patří v posledních letech mezi nejobávanější choroby peckovin a projevují se velmi brzy po vyrašení mladých listů.

Napadeny mohou být květy, letorosty větévky i plody. Květy a malé plody zasychají a hnědnou, listy i celé letorosty usychají, objevuje se klejotok. Na napadených plodech vidíme výtrusy v soustředných kruzích, plody opadávají či mumifikují a zůstávají v korunách stromů. Choroba nejčastěji postihuje višeň a meruňku, hniloba plodů všechny druhy peckovin.

Houba přezimuje jako podhoubí v pletivu rostlinných částí. K infekci květů dochází zvláště za chladna a vlhka, rozhoduje pokles teplot pod 12 °C. I k infekci plodů dochází za vlhka, optimální teploty k tomu se pohybují os 20 do 24 °C.

Prevence spočívá především v důsledném odstraňování a likvidaci napadených částí. Přímé ošetření se provádí na začátku kvetení a při dokvétání. Ošetření proti hnilobě plodů se provádí pouze při pravidelném výskytu u náchylných odrůd a při masovém poškození plodů (například kroupy). Aplikace probíhá čtyři, případně dva týdny před sklizní fungicidem Horizon 250EW. Vždy musí být dodržena ochranná lhůta, uvedená v návodu. Horizon „Bayer Garden“ symbolizuje kvalitu a účinnost již dobře známého výrobku od firmy Bayer. Horizon® je fungicidní přípravek ve formě vodní emulze, který systémově působí především proti moniliové spále a monilióze plodů na peckovinách, na slivoních i na rez.

-pr-