Zahrada

Pozor na strupovitost a padlí

Strupovitost a padlí jsou rozšířená houbová onemocnění, víte jak proti nim vaší zahradu chránit?

Strupovitost bývá v některých letech velmi rozšířené houbové onemocnění, postihující listy, květy, plody a často i letorosty. Během vegetace vytváří sazovité hnědočerné skvrny na listech, které předčasně opadávají. Na plodech vznikají typicky strupovité skvrny, plody se deformují, praskají a následně bývají napadány hnilobami. Na letorostech vzniká nápadně drsná kůra. Parazit přezimuje na napadených opadlých listech a větévkách, odkud se na jaře dostává na rašící pupeny. Vývoj podporuje deštivé počasí a teploty 17 až 24 °C.  Rozhodně není vhodné ponechat plody či spadané listí pod stromy. Jsou další rok zdrojem prvotní infekce.

Padlí je houbová choroba, která se projevuje výskytem bělavých povlaků na listech, květech, letorostech a mladých plodech. Silněji napadené části hnědnou a zasychají. Při dlouhodobějším zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých listů, redukci přírůstků, zmenšení velikosti plodů, k silnému zasychání větví a postupnému chřadnutí rostlin. Padlí se vyskytuje téměř na všech pěstovaných plodinách.

Vynikajícím řešením pro omezení strupovitosti a padlí je přípravek Zato 50 WG. Aplikuje se od fáze zelené špičky listů, nejčastěji od druhé poloviny dubna do konce května, a to maximálně 3x v průběhu vegetace. Vynikající účinnost přípravku je ověřena při výskytu strupovitosti a padlí u jádrovin a vinné révy.