Zahrada

Několik dobrých rad pro plánování zahrady

Po dokončení stavby domu nebo rekonstrukce chalupy obvykle následuje úprava okolního pozemku na zahradu. Uspořádání zahrady vyplývá ze způsobu využití – zahrada může obytná, užitková nebo kombinovaná. Podle toho se volí rostliny a stavební či technické prvky.

Zahrada ovlivňuje styl bydlení na desítky let, takže by ji měl navrhovat zahradní architekt. Kromě okrasných a užitkových rostlin jsou v realizačním návrhu umístěny i zahradní stavby a technická zařízení, a to vše v návaznosti na dům.

Nejprve projekt

Funkční a estetickou zahradu nelze úspěšně vybudovat bez projektu, provedeného zahradním architektem. Prvním výstupem je tzv. studie. Po dohodě s investorem se pak zapracují změny a vznikne konečný návrh: Schéma v půdorysu poskytne celkovou představu o prostorových nárocích rostlin a dalším vybavení zahrady. Součástí návrhu je osazovací plán, obvykle v takové podobě, že některé práce můžeme provést i svépomocí.
Zahradní architekti obvykle pracují za smluvní cenu. Konečný účet závisí na náročnosti projektu, množství stavebních a technických prvků v zahradě, členitosti terénu a podobně. Před realizací je dobré oslovit více firem a požádat o cenovou nabídku na základě návrhu zahrady. V úvahu bereme i záruční podmínky.

Postup při realizaci

Realizace zahrady má několik etap. Nejprve pozemek zbavíme odpadů a zbytků po odchodu stavební firmy. Pak je třeba provést hrubé terénní úpravy. Zde se neobejdeme bez stavební techniky, ale jemné dorovnání zvládneme i sami. Půdu zlepšíme kultivací kompostem nebo navezením vrstvy kvalitní zeminy.
Když je plocha připravena, můžeme ji podle plánu výsadby osázet: Nejprve se vysadí „kostra“ z pomaleji rostoucích okrasných a ovocných dřevin, případně živý plot (ten lze vysázet i v průběhu stavby). Následuje založení trávníku, vysadí se květinové záhony a menší keře.
Pak jsou na řadě technické prvky a zahradní stavby: Oplocení, vydláždění, zahradní domky a altány, posezení s pergolou, skleníky a zimní zahrady, bazény a koupací jezírka, osvětlení, případně další stavby, jako je sauna a hřiště pro děti.

Následuje oplocení

Plot z drátěného pletiva a kovových prvků sice nezajišťuje úplné soukromí, ale pozemek chrání dostatečně. A když je dobře ukotven, poslouží jako opora pro popínavé rostliny.
V našich podmínkách by se ale měl více využívat klasický dřevěný plot. Prvky dřevěných plotů jsou sloupky a vodorovné a svislé plotové prvky: tyčovina, kulatina a podobně. Dřevo je nutné chránit před plísněmi a houbami. V marketech se prodávají plotové sloupky tlakově impregnované, ale i ty se doporučuje ještě opařit ochranným nátěrem.
Zděné ploty obsahují sloupky z tvarovek a různé výplně, plotová zeď se staví z monolitického (litého) betonu, z betonových plotových tvarovek, případně z lomového kamene. Když zeď zevnitř osázíme popínavými rostlinami, plocha zahrady se opticky zvětší.

Venkovní dlažba

Dlažbu vybíráme podle budoucího využití plochy: Příjezdové cesty a parkoviště musejí snášet velké zatížení a současně je potřeba vyřešit odvodnění. Pěší cesty a chodníky by měly být pohodlné, bezpečné a dobře vsakovat vodu. Terasy a zahradní kouty nejsou příliš zatěžovány a při volbě dlažby platí podobná kritéria jako u pěších cest.
Vegetační (zatravňovací) dlažba se vyrábí z betonu, keramiky nebo z plastů v různých formátech, s šedou nebo barevnou úpravou. Prefabrikované vegetační dlaždice se pokládají do písku na nosném štěrkovém podkladu.
Ke zpevnění šikmých ploch slouží svahové tvárnice. Nemají plné dno, takže rostliny v nich prorůstají svými kořeny až do podkladu. „Kvetoucí zídka“ tímto způsobem svah zpevní, okrášlí a současně působí jako drenáž.

Zahradní stavby

Zahradní domky jsou určeny k uskladnění zahradních potřeb, ke krátkému odpočinku a podobně. Otevřené nebo uzavřené altány slouží jako ochrana před deštěm a k posezení. Umístíme je například doprostřed zahrady, kde nás ochrání při špatném počasí, s výhledem na všechny strany. V domku nebo v altánu může být umístěna finská sauna.
Ne každý kout v zahradě nabízí pohodlí a soukromí. Problém vyřešíme terasou s pergolou. Staví se obvykle z borového nebo smrkového řeziva či kulatiny. Všechny dřevěné prvky musejí být naimpregnovány proti vlhkosti a dřevokazným houbám. K zastřešení pergol se dnes používají desky z polykarbonátu. V průhledné variantě dokážou vytvořit dojem, jako by střecha nad hlavou ani nebyla, ale existují i kouřové či barevné desky.
Pergoly koupíme i hotové, nebo nám je na objednávku zhotoví firma, která zajistí i montáž. Můžeme si ale opatřit i jednotlivé díly a postavit pergolu vlastními silami.

Skleník

Užitkovou variantu zimní zahrady představuje skleník. Měl by být umístěn na co nejvíce osvětleném a slunečném místě, nebo alespoň směrem k východu. Pokud slouží převážně k pěstování zeleniny a květin, je vhodný konvenční typ se sedlovou střechou, který skýtá i dost místa pro stoly a police. Má-li sloužit především jako výstavní prostor pro exotické rostliny nebo k přezimování rostlin v nádobách, platí za vhodnější altány s vysokými bočními stěnami: Jde vlastně o „kombinaci“ skleníku a volně postavené zimní zahrady, kde si v létě můžeme zařídit i atraktivní posezení.

Bazény a jezírka

Nejlevněji pořídíme nadzemní bazény z plastové fólie. Odolnější jsou zapuštěné bazény z tvrzených plastů, které se vyrábějí jako prefabrikáty a usazují se vcelku nebo montáží z unifikovaných dílů. Betonové bazény se staví na pozemku jako monolit s ocelovou výztuží, nebo vyzděním z betonových tvarovek. Kovové bazény se montují z prefabrikátů z ocelového a hliníkového plechu s ochranným nátěrem.
Stabilní bazén se obvykle stane dominantou zahrady, takže jeho výběr bychom měli konzultovat s architektem. Koupací sezónu prodloužíme zastřešením bazénu a ohřevem vody. Střecha může být pevná, nafukovací (přetlaková) nebo výsuvná z kovových oblouků.
Ve větší zahradě můžeme volit mezi bazénem a přírodním koupacím jezírkem. Přírodní jezírko potřebuje dostatečný prostor, počítejme s plochou nejméně 100 m2. Realizační firmy nabízejí i kompromisní řešení, tedy vybudování bazénu, který může být po letech použit jako koupací část přírodního jezírka.

Zahradní osvětlení

Koncepce osvětlení zahrady a výběr svítidel závisí na situování domu a navazujících funkčních zón. Plánuje se celkové osvětlení vstupu do domu a vjezdu do garáže, obytné části zahrady s důrazem na terasu, cest a schodišť, lokální osvětlení pergol, zahradního stolování, přístřešků a odpočinkových zákoutí, bodové osvětlení detailů a zahradních kompozic a speciální osvětlení jezírek a vodních prvků.
Trendem jsou solární svítidla, která mohou majitelé přemístit kdykoliv a tak, aby hra světel byla co nejzajímavější. Některé typy mají zabudovány pohybové senzory, takže se rozsvítí, když je v okolí pohyb. Solární baterie přes den přijímají a akumulují sluneční energii, aby ji po západu slunce využily k rozsvícení LED diody nebo zářivky.

Zařízení pro děti

Dětské hřiště udělá dětem radost a přidá zahradě jednu funkci navíc. Velikost a vybavení závisí především na dispozičním řešení zahrady. Nejvhodnější je kout v hlavní části, kde bude případně dostatek prostoru pro vybudování pískoviště nebo sezónní instalaci malého bazénku. Do koutu umístíme například skluzavky, houpačky, sítě, různé druhy prolézaček, žebříky a lana na šplhání a podobně. Prvky musejí mít certifikaci pro herní zařízení a vybavení dětských a sportovních hřišť. Pozornost je nutné věnovat dokonalému upevnění všech součástí hřiště a bezpečnosti v okolí.

Dobré rady na závěr

Některé zahradní stavby nemusíme ani ohlásit, ale jiné naopak vyžadují stavební povolení. Stavební zákon je v tomto ohledu vágní, a také podmínky v různých obcích mohou být stanoveny různě. Proto se předem informujeme na místním stavebním úřadě, případně se poradíme s právníkem.
Stavební firmě během stavby nedovolíme, aby využívala celý pozemek, a tak jej znehodnocovala. Přípravu pro zahradní stavby a technické prvky, tj. betonování základů, rozvody kabelů a potrubí, provedeme ještě před výsadbou. Vyhneme se poškození již vzrostlých rostlin.

Pro RPN připravil Radek Sýkora, foto archiv firem